Představení přednášejících a jejich prezentace

Svatomartinská konference 2015

 

Poslední trendy a vývoj soutěžního práva

 

 

středa 11. listopadu

 

PANEL I: CO NOVÉHO V HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽI?

 

Přehled posledních trendů a vývoje soutěžního práva v České republice, na Slovensku a v Evropské unii v uplynulém roce

 

Michael Mikulík

místopředseda; Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Michael Mikulík je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2002) a univerzity v Cambridgi (2008), kde se v rámci postgraduálního studia (LL.M.) zaměřil zejména na právo evropské hospodářské soutěže. Od roku 2010 působí na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, nejprve jako poradce předsedy, posléze ve funkci ředitele Odboru dominance a vertikálních dohod. Od roku 2013 vedl Sekci druhostupňového rozhodování a byl členem rozkladových komisí Úřadu. V říjnu 2015 byl jmenován místopředsedou ÚOHS pro oblast ochrany hospodářské soutěže. Před nástupem na ÚOHS pracoval v advokacii.

Michael Mikulík se specializuje na právo hospodářské soutěže, správní právo a právo veřejných zakázek. Pravidelně reprezentuje ÚOHS na jednáních poradních orgánů v rámci Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž při Evropské komisi, soutěžního výboru OECD a dalších mezinárodních platforem zabývajících se ochranou hospodářské soutěže a utvářením soutěžní politiky. Přispívá rovněž jako autor nebo spoluautor do zahraničních odborných publikací zabývajících se problematikou hospodářské soutěže.

 

Michal Petr

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

 

Michal Petr je odborným asistentem na Katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obdobnou pozici zastává na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Vyučuje evropské právo se zaměřením na právo hospodářské soutěže, státní podporu, veřejné zakázky a regulaci síťových odvětví. Zkušenosti v těchto oblastech získal především díky svému působení na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde byl zaměstnán od roku 2003 jako ředitel Legislativně právního odboru a od roku 2010 do října 2015 jako místopředseda Úřadu.

Je autorem řady publikací na téma soutěžního práva, sektorové regulace a vybraných otázek správního trestání, členem redakční rady časopisu Antitrust, národním korespondentem časopisu European Networks Law and Regulation Quarterly a členem vědecké rady Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

prezentace prezentace 

 

Radoslav Tóth

místopředseda; Slovenský soutěžní úřad

 

Radoslav Tóth je místopředseda Antimonopolního úřadu Slovenské republiky od července roku 2012. Předtím působil v advokátní kanceláři LAWCORP, s. r. o., kde se v rámci své advokátní praxe věnoval zejména soutěžnímu právu a mezinárodním transakcím. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě (2002) a postgraduálního studia na The London School of Economics, Velká Británie (2007). Radoslav Tóth přednáší externě na Právnické fakultě UK předmět Soutěžní právo. 

prezentace  prezentace  

 

 

 

Petr Zákoucký

advokát; AK Clifford Chance

 

Petr Zákoucký je seniorním advokátem Clifford Chance v Praze, vede praxi kanceláře v oblasti energetické a soutěžní regulace a veřejných zakázek. Zastupuje klienty při realizaci nových projektů, M&A, společných projektech a sporech v České republice i v širším regionu. V rámci své regulatorní praxe pravidelně přednáší na konferencích (včetně TOPGAS, ČEPKON, ÚOHS) a na zasedáních energetické sekce Unie podnikových právníků. Během praxe strávil půl roku u soutěžního týmu Clifford Chance v Bruselu. Před příchodem do Clifford Chance v roce 2006 pracoval v advokátní kanceláři White & Case, absolvoval rovněž praxi u Tribunálu v Lucemburku a u Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise v Bruselu. Vystudoval Právnickou fakultu v Praze (2002), v rámci které se zúčastnil ročního výměnného pobytu na právnické fakultě v Manchesteru. Rovněž absolvoval postgraduální studium na právnických fakultách v Tübingenu (2004) a Amsterdamu (2005).

prezentace prezentace 

 

 

Zvláštní přednáška: Ordoliberalismus a jeho význam pro dnešní soutěžní politiku

 

Peter Behrens

Univerzita Hamburk

 

Prof. Dr. Peter Behrens, M.C.J. (Univerzita New York) je emeritním profesorem na Právnické fakultě Univerzity Hamburk a členem představenstva Institutu pro evropskou integraci na Europa-Kolleg Hamburk. Přednášel na právnických fakultách na univerzitě v Chicagu a Michiganu (Ann Arbor). Stále vyučuje na postgraduálním magisterském programu na Europa-Kolleg v Hamburku, College of Europe (Bruges), na Středoevropské univerzitě (Budapešť) a Univerzitě St. Gallen (Švýcarsko). Věnuje se publikační činnosti v oblasti práva Evropské Unie, konkrétně v oblasti evropského soutěžního práva. Mimo jiné je členem redakční rady Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (Beck, Mnichov).

přednáška přednáška  

 

 

 

Panel II: Více ekonomický přístup

 

Milan Brouček

ekonom; Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise

 

Vystudoval ekonomiku a management na Fakultě ekonomiky obrany státu VVŠ PV ve Vyškově. V letech 2000–2004 působil jako pedagog a analytik. V roce 2004 začal pracovat na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže jako ekonomický ředitel. Od roku 2009 byl hlavním ekonomem ÚOHS. Od května roku 2012 působil jako hlavní ekonom slovenského soutěžního úřadu. Od dubna roku 2013 působí na Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise. Vyučuje předmět Soutěžní ekonomie na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

prezentace prezentace  

 

 

 

Daniel Donath

advokát; CRA

 

Daniel Donath v současné působí ve společnosti Charles River Associates (CRA). Dříve poskytoval poradenství v oblasti hospodářské soutěže a regulace společnosti ČEZ a byl členem týmu hlavního ekonoma na Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise. V letech 2008 až 2010 byl členem rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Specializuje se na poskytování poradenství společnostem v oblasti fúzí a akvizic, v otázkách dohod mezi soutěžiteli, kartelů a zneužití dominantního postavení na trhu, a v oblasti státní podpory a regulace. Během své praxe zastupoval desítky společností napříč širokým spektrem odvětví, jako např. letecká doprava, energetika, FMCG, finanční služby a další, a to před Evropskou komisí, evropskými soudy, národními soutěžními a regulačními úřady a v mezinárodních arbitrážích. Má doktorát z ekonomie z Pennsylvania State University, je častým přednášejícím na konferencích a vyučuje soutěžní ekonomii na Masarykově univerzitě v Brně.

 

Tony Curzon Price

Britský soutěžní úřad

 

Tony Curzon Price působí jako ekonom na soutěžním úřadě Velké Británie v Londýně, kde se poslední tři roky zabývá tržními studiemi. Během PhD studia na UCL se zaměřil na tvoření strategií pro problematiku formování trhu se specifickým důrazem na aukce. Pracoval také v soukromém sektoru a jako žurnalista. Antitrustem se začal zabývat v souvislosti s rapidním technologickým vývojem.

prezentace prezentace 

 

 

Alexis Walckiers

ekonom; Belgický soutěžní úřad

 

Dr. Alexis Walckiers je hlavním ekonomem belgického soutěžního úřadu. Je členem řídící rady úřadu a je poradcem státních žalobců pro oblast hospodářské soutěže v ekonomických otázkách v případech spojování podniků a soutěžních případů. Vyučuje mikroekonomii na Université libre de Bruxelles.

Před svým působením na soutěžním úřadu pracoval pro společnost Oxera poskytující ekonomické poradenství, kde se specializoval na ekonomické otázky soutěžního práva a finanční regulaci.

Získal titul PhD z ekonomiky na Ecares-ULB a má vzdělání z oboru fyziky a filosofie. Publikuje řadu článků v magazínech zaměřených na oblast soutěžní politiky a práva včetně Journal of the European Economic Association.

prezentace prezentace 

 

 

PANEL III: Mezibankovní poplatky za karetní transakce

 

David Anderson

partner; AK Berwin Leighton Paisner

 

David Anderson je partnerem v advokátní kanceláři Berwin Leighton Paisner, jejíž bruselskou kancelář vede. Má americké i britské občanství a má povolení vykonávat činnosti advokáta v USA a Velké Británii a je členem bruselské advokátní komory. Během své více než dvacetileté praxe v Londýně a v Bruselu získal zkušenosti z oblasti evropského a mezinárodního soutěžního práva. Zaměřuje se zejména na evropské a mezinárodní fúze, kartely a zneužití dominantního postavení. Poskytuje poradenství v oblasti regulatorního práva Evropské unie, právní úpravy dopravy, komunikace a veřejných záležitostí. Zastupuje celosvětové korporace před Evropskou komisí, národními soutěžními úřady a odvětvovými regulátory po celém světě v oblasti kontroly spojování soutěžitelů. Specializuje se na řešení složitých mezinárodních fúzí. Vedl a koordinoval případy ve většině jurisdikcí, ve kterých je zaveden režim kontroly spojování podniků. V oblasti kartelů má Dave Anderson bohaté zkušenosti se zastupováním společností zapojených do kartelových řízení před Evropskou komisí a soutěžními úřady. Poskytoval své konzultace klientům ve věci největších mezinárodních případů kartelových dohod v chemickém, energetickém, těžebním a hi-tech průmyslu. Jeho poradenských služeb využily také mezinárodní společnosti v oblasti dominantního postavení soutěžitelů (v behaviorálních otázkách a stanovování cen), stejně jako subjekty poškozené tímto porušováním soutěžního práva. Dave Anderson zastupoval klienty z mnoha sektorů v souvislosti s podněty a šetřením regulátorů z celého světa v případech zneužití dominance. Dave Anderson je také velmi aktivní na politické úrovni mezinárodního antitrustu. Je nevládním poradcem Evropské komise pro International Competition Network (ICN), konzultantem UN Conference on Trade and Development (UNCTAD) a mnoha národních soutěžních úřadů v otázkách reforem soutěžního práva a tzv. capacity building v Evropě, Asii a Africe. Dave Anderson je uznávaným vedoucím mezinárodním právníkem se specializací na problematiku hospodářské soutěže vydavateli Chambers, Legal 500, Legal Business a PLC’s Which Lawyer.

prezentace prezentace 

 

Christoph Baert

MasterCard Worldwide

 

Christoph Baert začal pracovat pro evropského předchůdce společnosti MasterCard společnost Europay International v roce 1993 a je zodpovědný za evropské a regulatorní záležitosti. V rámci Legislativního oddělení spadá do jeho kompetencí monitoring legislativních a regulatorních iniciativ, compliance program, implementace SEPA a dohled centrální banky. Mezi jeho každodenní aktivity patří reprezentace zájmů evropské části společnosti MasterCard během jednání s vnitrostátními i mezinárodními regulatorními úřady.

Christoph získal právnické vzdělání na univerzitě v Leuven v roce 1989 a následně absolvoval LL.M. program se specializací na evropské právo na King’s College v Londýně. Před nástupem do společnosti MasterCard Europe absolvoval stáž v Evropské komisi a působil v advokátní kanceláři Coudert Brothers v Bruselu.

 

Tomáš Kubeša

právník; Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Tomáš Kubeša pracuje na českém soutěžním Úřadě na odboru kartelů. Do kompetence tohoto odboru patří zejména vedení správních řízení ve věci horizontálních dohod a také rozhodnutí sdružení soutěžitelů. Pravidelně reprezentuje Úřad na setkáních Evropské soutěžní sítě a na jiných mezinárodních akcích. Podílel se také na přednáškové osvětové činnosti pro zadavatele veřejných zakázek v oblasti bid-riggingu.

Tomáš Kubeša je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde dále pokračuje v akademické činnosti, zaměřuje se zejména na vztah soutěžního práva a práva duševního vlastnictví. 

 

Thomas Mehler

Německý soutěžní úřad

 

Thomas Mehler pracuje ve 4. sekci rozhodování německého soutěžního úřadu. 4. sekce rozhodování má v kompetenci sektor finančních služeb a také platební systémy. Thomas začal pracovat na soutěžním úřadě Německa v roce 1999. Od roku 2007 do roku 2009 byl vyslán na Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise. Thomas získal právnické vzdělání na univerzitě v Bonnu a Paříži (Panthéon Sorbonne).

 

 

 

 

 

 

Nikodem Szadkowski

zástupce ředitele, Odbor tržních analýz; Polský soutěžní úřad

 

Absolvent Ekonomické Univerzity v Poznani začal pracovat pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a pro ochranu spotřebitele v roce 2003. Od prosince roku 2005 vede Oddělení ekonomických analýz a od prosince roku 2007 je zástupcem ředitele Odboru tržních analýz. Zabývá se především ekonomickými aspekty správních řízení v oblasti ochrany hospodářské soutěže a ekonomickými aspekty soutěžní politiky.

 

 

 

 

 

 

 

čtvrtek 12. listopadu 2015

 

Dopolední Workshop

 

1. Procedura narovnání

 

Igor Pospíšil

právník; Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Igor Pospíšil zakončil studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2001, od téhož roku pracuje pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako právník. V letech 2005 až 2008 působil jako vedoucí Pracovní skupiny pro svobodná povolání, v letech 2006 až 2007 jako ředitel Odboru výroby a maloobchodu. Od roku 2007 je ředitelem Odboru kartelů. Od roku 2004 do roku 2007 byl rovněž činný jako lektor akreditovaný Ministerstvem vnitra pro oblast správního práva. Podílel se na zpracování řady dokumentů vydaných Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a zúčastnil se desítek konferencí a seminářů v oblasti hospodářské soutěže. Věnuje se i přednáškové činnosti.

 

 

Pavel Dejl

AK Kocián, Šolc a Balaštík

 

Pavel Dejl je expertem na soutěžní právo ČR a jako takový je i opakovaně hodnocen mezinárodními ratingovými právními publikacemi (Chambers Global, Chambers Europe, Who’s Who Legal – The International Who’s Who of Business Lawyers, Who’s Who Legal – The International Who’s Who of Competition Lawyers and Economists, PLC Which Lawyer). Mimo studií na Právnické fakultě UK (1994, JUDr. – 2002, Ph.D. – 2002) absolvoval i studijní pobyt na University of Amsterdam (LL.M. – 1996). V rámci programu Jean Monnet přednášel na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni právo EU, včetně práva soutěžního. Pavel Dejl mluví anglicky a španělsky a mimo práva hospodářské soutěže se ve své praxi zaměřuje na soudní spory a rozhodčí řízení.

 

 

 

Martin Nedelka

advokát; Nedelka Kubáč advokáti

 

Martin Nedelka je advokátem a partnerem v pražské a bratislavské pobočce advokátní kanceláře Nedelka Kubáč advokáti, která se výlučně specializuje na oblast českého, slovenského a unijního soutěžního práva, regulovaná odvětví, veřejné zakázky a problematiku compliance. Studoval právo v Praze, Regensburgu a Dublinu. Je členem České advokátní komory, Slovenské advokátní komory a Bruselské advokátní komory. Působí též v redakční radě revue soutěžního práva Antitrust.

 

 

2. "Prioritizace" a pravidlo de minimis

 

Kamil Nejezchleb

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Vystudoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Podnikatelské fakultě Vysokého učení technického v Brně. Na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže pracuje od roku 2007, v současné době jako vedoucí Oddělení kartelů II. Zkušenosti s aplikací soutěžního práva má rovněž ze zahraničí, především z dlouhodobé stáže u Evropské komise a svého pravidelného působení v rámci sítí soutěžních orgánu ECN a ICN. Kamil spolupracoval při zpracování metodik k programům leniency a narovnání i přípravě posledních novel zákona o ochraně hospodářské soutěže. Rovněž se dlouhodobě podílel na školení veřejných zadavatelů k problematice bid riggingu. V oblasti hospodářské soutěže publikoval řadu odborných článků a je spoluautorem publikace Ekonomické metody v soutěžním právu. V této oblasti rovněž vystupoval na řadě odborných konferencí a seminářů.

prezentace prezentace 

Specifické otázky Specifické otázky 

Tabulka základních charakteristik Tabulka základních charakteristik 

 

Josef Bejček

vedoucí katedry obchodního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně

 

Působil v letech 1995 – 2001 jako děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V současné době je vedoucím katedry obchodního práva na téže fakultě. Byl přítomen jako soudní znalec u mnoha významných mezinárodních arbitráží. Je členem rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže od samého počátku její existence a pracoval v řadě komisí připravujících návrhy nových právních předpisů (mj. občanského zákoníku, zákona o ochraně hospodářské soutěže, zákona o zadávání veřejných zakázek) a působí také jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a při Agrární komoře České republiky. Profesor Bejček byl a je členem několika vědeckých rad. Působil v orgánech Akreditační komise MŠMT ČR a Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj a jako člen oborové rady Sociální a ekonomické vědy Grantové agentury AV ČR. Je členem Akademické společnosti pro soutěžní právo (ASCOLA), české skupiny Mezinárodního sdružení právních věd a členem České advokátní komory. Vyučuje po celém světě, např. ve Vídni, Budapešti, Mnichově, Berlíně, Poznani, Řezně, Salzburgu, New Yorku, Atlantě, Washingtonu, Curychu, Bonnu, Aix-en-Provence a další. Pracuje v několika redakčních radách právnických časopisů a v současné době je předsedou redakční rady odborného časopisu pro soutěžní právo s názvem Antitrust. Profesor Bejček je autorem a spoluautorem mnoha článků, studií a učebnic v oboru soutěžního a obchodního práva.

prezentace prezentace 

 

Jiří Kindl

advokát; AK Weil, Gotshal & Manges

 

Působí v advokátní kanceláři WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o., kde se dlouhodobě specializuje zejména na problematiku ochrany hospodářské soutěže. Vystudoval summa cum laude Právnickou fakultu UK v Praze. Právo studoval též na University of Limerick v Irsku a v rámci postgraduálního kursu Magister Juris na Faculty of Law, University of Oxford (University College), kde obdržel vyznamenání (Distinction) a Clifford Chance Prize (nejlepší student ročníku v programu Magister Juris), Winter Williams Prize (nejlepší student v předmětu European Business Regulation) a Monckton Chambers Prize (nejlepší student v předmětu Competition Law). Je spoluautorem publikací Soutěžní právo (Praha: C.H. Beck, 2006; 2012) a Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář (Praha: C.H. Beck, 2007, 2010). Je také autorem odborné monografie Kartelové a distribuční dohody (Praha: C.H. Beck, 2009). Pravidelně na téma ochrany hospodářské soutěže publikuje v ČR i v zahraničí. Externě vyučuje soutěžní právo na Právnické fakultě, UK v Praze. Je pravidelně zmiňován mezi doporučenými právníky v oblasti hospodářské soutěže v České republice prakticky ve všech relevantních referenčních publikacích (např. Chambers EuropePLC Which Lawyer? – Cross border competition, IFLR Guide – World's leading competition & antitrust lawyers, Best lawyers atp.).

prezentace prezentace 

 

 

3. Významná tržní síla

 

Hynek Brom

1. místopředseda; Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Hynek Brom  se narodil 12. října  1975 v Plzni. Je absolventem Fakulty právní Západočeské univerzity v Plzni, kde také v současné době od roku 2000 vyučuje na katedře veřejné správy. V letech 2000 až 2002 působil jako vedoucí sekretariátu hejtmana Plzeňského kraje. Od roku 2002 až 2009 pracoval jako místostarosta a později jako starosta Městského obvodu Plzeň 4. Od roku 2006 působil v několika odborných orgánech Svazu měst a obcí ČR a odborných institucí, které se zabývají organizací a výkonem veřejné správy. Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nastoupil v listopadu 2009 jako ředitel Sekce veřejné podpory a správy úřadu a o měsíc později byl jmenován I. místopředsedou, který stojí v čele Sekce veřejné regulace a správy Úřadu.

 

 

 

 

Panel IV: Narušení hospodářské soutěže orgány veřejné správy

 

Šarūnas Keserauskas

předseda; Litevský soutěžní úřad

 

Šarūnas Keserauskas byl jmenován předsedou litevského soutěžního úřadu v dubnu roku 2011. Před svým jmenováním působil jako konzultant pro soutěžní právo na soutěžním úřadě Velké Británie. Řadu zkušeností získal také během svého působení v soukromém sektoru, kdy zastupoval klienty v antitrustových řízeních a řízeních o spojování podniků. Soutěžní právo vyučuje již od roku 2005 na Vilnius University. O různých aspektech problematiky ochrany hospodářské soutěže přednášel na řadě mezinárodních konferencí a fórech. Titul PhD v oboru práva a titul LL.M v oboru evropského práva získal na King´s College London, University of London. Titul LL.M v oboru práva se specializací na mezinárodní právo získal na Vilnius University.

 

 

Johan Jonzon

Švédský soutěžní úřad

 

Johan Jonzon vystudoval Právnickou fakultu na Universitě v Lund. Absolvoval také magisterský program zaměřený na mezinárodní lidskoprávní problematiku na Univerzitě v Lund. Pro švédský soutěžní úřad začal pracovat v roce 2014. Před nástupem na soutěžní úřad získal řadu zkušeností jako právní lingvista Soudního dvora Evropské Unie v Lucemburku a advokát okresního soudu ve Stockholmu a okresního soudu v Gothenburgu, kde se specializoval na soutěžní právo, daňové právní předpisy, migrační právo, veřejné a evropské právo. 

prezentace prezentace 

 

 

 

Michael Mikulík

místopředseda; Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Michael Mikulík je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2002) a univerzity v Cambridgi (2008), kde se v rámci postgraduálního studia (LL.M.) zaměřil zejména na právo evropské hospodářské soutěže. Od roku 2010 působí na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, nejprve jako poradce předsedy, posléze ve funkci ředitele Odboru dominance a vertikálních dohod. Od roku 2013 vedl Sekci druhostupňového rozhodování a byl členem rozkladových komisí Úřadu. V říjnu 2015 byl jmenován místopředsedou ÚOHS pro oblast ochrany hospodářské soutěže. Před nástupem na ÚOHS pracoval v advokacii.

Michael Mikulík se specializuje na právo hospodářské soutěže, správní právo a právo veřejných zakázek. Pravidelně reprezentuje ÚOHS na jednáních poradních orgánů v rámci Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž při Evropské komisi, soutěžního výboru OECD a dalších mezinárodních platforem zabývajících se ochranou hospodářské soutěže a utvářením soutěžní politiky. Přispívá rovněž jako autor nebo spoluautor do zahraničních odborných publikací zabývajících se problematikou hospodářské soutěže.

prezentace prezentace 

 

Michaela Nosa

Slovenský soutěžní úřad

 

Michaela Nosa získala právnické vzdělání na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, kde se začala orientovat na problematiku ochrany hospodářské soutěže.

Na slovenském soutěžním úřadě působí od roku 2004. V současnosti pracuje na odboru právním a zahraničních vztahů, v rámci kterého zastupuje úřad v soudních řízeních, podílí se na přípravě rozhodnutí v druhostupňovém řízení před Radou Protimonopolného úradu SR a zastupuje úřad na setkáních Evropské soutěžní sítě (ECN) a jiných mezinárodních akcích. V oblasti evropské legislativy se za slovenský soutěžní úřad účastnila rokování v Radě EU o návrhu Evropské komise ve věci Směrnice o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie o hospodářské soutěži (2014/104/EU ze dne 26. listopadu 2014) a v oblasti vnitrostátní legislativy vedla tým odpovědný za přípravu poslední, doposud největší novely slovenského zákona o ochraně hospodářské soutěže.

Je autorkou několika odborných článků z oblasti práva hospodářské soutěže a přispívatelkou v rámci mezinárodních seminářů a konferencí. 

prezentace prezentace 

 

 

Panel V: Významná tržní síla

 

Hynek Brom

1. místopředseda; Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Hynek Brom  se narodil 12. října  1975 v Plzni. Je absolventem Fakulty právní Západočeské univerzity v Plzni, kde také v současné době od roku 2000 vyučuje na katedře veřejné správy. V letech 2000 až 2002 působil jako vedoucí sekretariátu hejtmana Plzeňského kraje. Od roku 2002 až 2009 pracoval jako místostarosta a později jako starosta Městského obvodu Plzeň 4. Od roku 2006 působil v několika odborných orgánech Svazu měst a obcí ČR a odborných institucí, které se zabývají organizací a výkonem veřejné správy. Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nastoupil v listopadu 2009 jako ředitel Sekce veřejné podpory a správy úřadu a o měsíc později byl jmenován I. místopředsedou, který stojí v čele Sekce veřejné regulace a správy Úřadu.

 

 

 

Barbora Dubanská 

seniorní advokátka; CMS Cameron McKenna v.o.s.

 

Advokátka Barbora Dubanská je vedoucí týmu pro oblast hospodářské soutěže a regulace EU v pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře CMS, která má své zastoupení téměř v celé Evropě a také v Asii a na Blízkém východě. Barbora má mnohaleté zkušenosti s poskytováním komplexního poradenství v oblasti hospodářské soutěže včetně zastupování klientů před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či Evropskou komisí.

Ve své praxi se Barbora zaměřuje zejména na poradenství společnostem působícím v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. V první polovině roku 2015 Barbora absolvovala pracovní stáž v londýnské centrále CMS, kde působila v tamějším oddělení zabývajícím se právem hospodářské soutěže.

Mimo právního vzdělání z Univerzity Karlovy Barbora také absolvovala postgraduální studium na prestižní britské univerzitě v Cambridge, kde získala titul LL.M. se zaměřením na evropské právo. Během své studijní a pracovní dráhy Barbora studovala a pracovala několik let v zahraničí (Heinrich Heine Universität v Düsseldorfu, Universidade de Lisboa, University of Queensland). Mluví plynně anglicky, německy, francouzsky, španělsky a portugalsky.

prezentace prezentace 

 

Jaroslav Froulík

Asociace českého tradičního obchodu

 

 

prezentace prezentace 

 

 

 

 

 

Miroslav Koberna

Potravinářská komora České republiky

 

Miroslav Koberna je ředitelem pro programování a strategii Potravinářské komory České republiky od roku 2000. Odpovídá za ekonomickou oblast komory a mezinárodní projekty. Před nástupem na tuto pozici působil v soukromém sektoru ve funkci obchodního ředitele a jako vědecký pracovník na Akademii věd České republiky.

Miroslav Koberna je místopředsedou řídícího výboru České technologické platformy pro potraviny, členem Rady Výzkumného ústavu potravinářského Praha a členem vědecké rady Výzkumného ústavu mlékárenského. Účastnil se řady evropských a českých projektů, například na témata mezinárodního srovnání dodavatelských řetězců z pohledu konkurenceschopnosti, dále tradičních potravin na společném evropském trhu, zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví či realizace a provozování potravinářského informačního systému FOODNET.

Publikuje odborné články a příspěvky do médií, píše výzkumné zprávy a věnuje se přednáškové činnosti v rámci seminářů a konferencí.

Je absolventem Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze a doktorandského studia na Fakultě strojní Vysoké školy strojní a elektrotechnické, dnešní Západočeské univerzity v Plzni.

prezentace prezentace 

 

Marta Nováková

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky

 

Marta Nováková je předsedkyní představenstva společnosti U&SLUNO a.s. působící v oblasti informačních technologií a odborné poradenské činnosti zaměřené na retail, logistiku a distribuci.

Svou profesní dráhu zahájila jako obchodní manažer obchodních domů PRIOR SM, dále působila jako ředitelka a prokurista odborného vydavatelskví SALVO.

Vystudovala obor Systémové inženýrství na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské. Za dvacet let působení na řídících postech získala řadu praktických zkušeností, které trvale rozšiřuje studiem zaměřeným jak na manažerské a strategické dovednosti, tak na odborné oborové znalosti. Absolvovala studium MBA zaměřené na Strategii pro manažery, rozvojový program komplexního managementu a řadu dalších kurzů.

Od května 2014 je prezidentkou Svazu obchou a cestovního ruchu ČR.

prezentace prezentace 

 
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz