Statistiky z oblasti veřejné podpory

Základní statistické údaje z oblasti veřejné podpory zveřejňoval Úřad pro ochranu  hospodářské soutěže do roku 2003 ve výroční zprávě o veřejné podpoře. Od roku 2004 jsou, vzhledem k přesunu rozhodovacích pravomocí, tyto informace k dispozici v tzv. scoreboardu Evropské komise.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz