Nekalé obchodní praktiky

 

  • Praktiky, které se hrubým způsobem odchylují od správné obchodní praxe, jsou v rozporu s dobrou vírou a fair jednáním a jsou jednostranně ukládány jedním obchodním partnerem druhému.
  • Často se vyskytují v obchodních vztazích, ve kterých má jedna ze stran silnější vyjednávací pozici.
  • Důsledkem je nerovnováha těchto smluvních stran.
  • Omezují výběr a přístup k novému a inovativnímu zboží.
  • Mohou mít dopad na vyjednávání o cenách mezi podniky.
  • Mohou odrazovat od přeshraničního obchodu v EU a narušovat řádné fungování vnitřního trhu.
  • Mohou se projevit v omezení investic a inovací podniků, a to i v oblasti ochrany životního prostředí, pracovních podmínek nebo zajišťování dobrých životních podmínek zvířat.
  • Mohou vést k tomu, že podniky svou výrobní, zpracovatelskou či obchodní činnost zcela ukončí.
  • Mohou vést k nadměrným nákladům nebo nižším než očekávaným příjmům pro podniky se slabší vyjednávací silou, k nadprodukci a plýtvání potravinami.
  • Představují překážku pro rozvoj a hladké fungování vnitřního trhu.

Legislativně zakotvený příkladmý výčet nekalých obchodních praktik obsahuje směrnice o nekalých obchodních praktikách i zákon o významné tržní síle.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz

Omluva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, sídlem Brno, třída Kpt. Jaroše 7, PSČ 604 55, IČO 65349423, se tímto omlouvá společnosti RegioJet a.s., sídlem Brno, Náměstí Svobody 86/17, PSČ 602 00, IČO 28333187, za obsah tiskových zpráv nazvaných „Flixbus soutěží férově, odmítl snahy konkurence o koordinaci cen“ a „Výzvy k dodržování cen jsou ze soutěžního hlediska problematické“ zveřejněných na internetových stránkách www.uohs.cz dne 13. 5. 2019, neboť tyto nevyváženě a zavádějícím způsobem informovaly o postupu společnosti RegioJet a.s. vůči FlixBus CZ s.r.o., sídlem Havlíčkova 1029/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 6015697, ve sporu o případné podnákladové ceny této společnosti, čímž bylo neoprávněně zasaženo do pověsti společnosti RegioJet a.s.