Prezentace z konference Veřejné zakázky

(ke stažení ve formátu *.ppt)

Úterý 27.11. 2007

Jindřiška Koblihová, místopředsedkyně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:
file icon Dohled nad zadáváním veřejných zakázek v ČR 132 KB

Ing. Béla Angyal, předseda Úradu pre verejne obstaravanie Slovenské republiky:
Praktické zkušenosti s dohledem nad zadáváním veřejných zakázek na Slovensku

JUDr. Karel Muzikář, JUDr. Jiří Kindl, AK Weil, Gotshal & Manges:
file icon K některým otázkám definice zadavatele dle zákona o VZ 140 KB

Jerome Grand-D´esnon, ředitel právního odboru Ministerstva hospodářství, financí a práce, Francie:
file icon Zkušenosti s dohledem nad elektronickým zadáváním 114 KB

JUDr. Martin Nedelka, Mgr. Kateřina Jandová, AK Gleiss Lutz:
file icon Význam předběžného opatření v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele 292 KB

Petr Wagner, Generální ředitelství pro Vnitřní trh a služby EK (DG MARKT):
file icon Změna směrnice o přezkumném řízení
 57 KB

Mgr. Tomáš Machurek, Mgr. David Dvořák, AK Rowan Legal:
file icon Nad vybranými aspekty postavení zadavatele a dodavatele v řízení o opravných prostředcích 170 KB

Mgr. Jan Sixta, vrchní ředitel legislativně právní sekce Ministerstva pro místní rozvoj ČR:
file icon Veřejný zadavatel a vnitřní předpisy aneb kontrola předcházejí kontrole Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 112 KB

Aleksander Bakirov, ředitel odboru dohledu Úřadu pro veřejné zakázky, Estonsko:
file icon Zkušenosti s dohledem nad veřejnými zakázkami 91 KB

Středa 28.11. 2007

Sakire Kural, ředitelka právního odboru Úřadu pro veřejné zakázky, Turecko: file icon 
Systém dohledu nad veřejnými zakázkami
 222 KB

Jonathan Denison Cross, poradce Úřadu pro vládní zakázky, Velká Británie:
file icon Přehled přezkumných řízení ve Velké Británii a v rámci EU 172 KB

Joanna Czarnecka, specialista odboru evropského práva Úřadu pro veřejné zakázky, Polsko:
file icon Dohled nad zadáváním veřejných zakázek v Polsku 90 KB

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz