Mezinárodní spolupráce

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v oblasti veřejných zakázek úzce spolupracuje s Evropskou komisí. Představitelé Úřadu se pravidelně účastní setkání expertní skupiny s názvem Commission Government Expert Group on Public Procurement (EXPP), která byla založena jako poradní orgán Evropské komise v souvislosti s politikou zadávání veřejných zakázek. Je složena výhradně z vládních představitelů všech členských států Evropské unie, jako jsou například představitelé ministerstev pro oblast hospodářství a financí nebo úřadů zabývajících se problematikou veřejných zakázek či hospodářské soutěže. Úkolem této expertní skupiny je také poskytnutí asistence Evropské komisi při formulování a rozvoji metodiky pro zadávání veřejných zakázek v rámci vnitřního trhu s mezinárodní dimenzí. Skupina funguje také jako doplněk Poradního výboru pro veřejné zakázky (Advisory Committee for Public Contracts), což je orgán s rozhodovacími pravomocemi v této oblasti.

Úřad je také členem Network of First Instance Public Procurement Review Bodies, jejímž cílem je pomáhat Komisi při provádění stávajících Směrnic o opravných prostředcích (Remedies Directives) a fungování národních systémů aplikace opravných prostředků. Členy této skupiny jsou všechny členské země Evropské unie s tím, že rozhodnutí, kdo bude danou zemi reprezentovat, je na každém jednotlivém státě.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz

Omluva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, sídlem Brno, třída Kpt. Jaroše 7, PSČ 604 55, IČO 65349423, se tímto omlouvá společnosti RegioJet a.s., sídlem Brno, Náměstí Svobody 86/17, PSČ 602 00, IČO 28333187, za obsah tiskových zpráv nazvaných „Flixbus soutěží férově, odmítl snahy konkurence o koordinaci cen“ a „Výzvy k dodržování cen jsou ze soutěžního hlediska problematické“ zveřejněných na internetových stránkách www.uohs.cz dne 13. 5. 2019, neboť tyto nevyváženě a zavádějícím způsobem informovaly o postupu společnosti RegioJet a.s. vůči FlixBus CZ s.r.o., sídlem Havlíčkova 1029/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 6015697, ve sporu o případné podnákladové ceny této společnosti, čímž bylo neoprávněně zasaženo do pověsti společnosti RegioJet a.s.