Veřejná podpora

Legislativa veřejná podpora - Evropská unie

 

I. Procesní pravidla

* Poznámka: Konsolidovaná znění uvádějí text předpisu se zapracováním pozdějších změn. Konsolidované verze tedy nejsou oficiální, plné znění pozměňovacích předpisů lze nalézt zde: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/rules.html

 

II. Blokové výjimky

 ** Poznámka: Konsolidovaná znění uvádějí text předpisu se zapracováním pozdějších změn. Konsolidované verze tedy nejsou oficiální, právně závazné jsou pouze jednotlivé předpisy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie.

III. Horizontální pravidla

 

IV. Služby obecného hospodářského zájmu (SGEI)

 

V. Podpora de minimis

Předpisy, které jsou na území České republiky aplikovány od 1. 7. 2014

 

Předpisy, které byly na území České republiky aplikovány do 30. 6. 2014

 

VI. Další dokumenty

 

Přehled legislativy Evropské unie související s veřejnou podporou je k dispozici rovněž na anglické verzi stránek Evropské komise http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html, jednotlivé přepisy jsou pak k disposici i v českém jazyce.

 

 * Poznámka: Konsolidovaná znění uvádějí text předpisu se zapracováním pozdějších změn. Konsolidované verze tedy nejsou oficiální, právně závazné jsou pouze jednotlivé předpisy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz