Veřejná podpora

Legislativa veřejná podpora - Evropská unie

 

I. Procesní pravidla

 

 II. Blokové výjimky

 

III. Horizontální pravidla

 

IV. Služby obecného hospodářského zájmu (SGEI)

 

V. Podpora de minimis

Předpisy, které jsou na území České republiky aplikovány od 1. 7. 2014

 

VI. Další dokumenty

 

Pravidla veřejné podpory a pandemie COVID-19 

Pravidla veřejné podpory v kontextu opatření souvisejících s krizí na Ukrajině

 

Kompletní přehled legislativy Evropské unie související s veřejnou podporou je k dispozici rovněž na anglické verzi stránek Evropské komise http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html, jednotlivé přepisy jsou pak k disposici i v českém jazyce.

 

VII. Zahraniční subvence

 

* Poznámka: Konsolidovaná znění uvádějí text předpisu se zapracováním pozdějších změn. Konsolidované verze tedy nejsou oficiální. Právně závazné jsou pouze jednotlivé předpisy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz