Sektorová šetření

Probíhající

Distribuce léčiv v České republice

Předmětem šetření jsou trhy velkoobchodní a maloobchodní distribuce, se zaměřením na distribuci léčiv hrazených z veřejného zdravotního pojištění a léčiv na lékařský předpis. Předmětem šetření jsou zejména dynamicky se rozvíjející přímé formy distribuce – direct-to-pharmacy (DTP), direct-to-hospital (DTH). Odhadovaná délka sektorového šetření je 24 měsíců.

Hlavní cíle šetření:

  • Zjistit stav hospodářské soutěže na trzích distribuce humánních léčiv na lékařský předpis a hrazených z veřejného zdravotního pojištění.
  • Zmapovat fungování trhu, identifikovat tržní subjekty a distribuční kanály, způsob cenotvorby, specifikovat roli zdravotních pojišťoven, popsat reexporty léčiv, se zaměřením na soutěžní aspekty.
  • V případě zjištění možného porušení soutěže zahájit šetření či při závažném podezření správní řízení, identifkovat dysfunkce trhu, zformulovat případná doporučení pro řešení soutěžních problémů (na legislativní či nelegislativní bázi) a pro posílení soutěže na šetřených trzích.

Ukončená

Maloobchodní trh s pohonnými hmotami 2013-2015

Mobilní telekomunikace 2017 230 KB

Nealkoholické nápoje 2016-2018 193 KB

SEKTOROVÁ ŠETŘENÍ - EU

Zpráva ze šetření Evropské komise ve farmaceutickém sektoru 2009-2017

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz