Informace o činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je ústředním orgánem státní správy České republiky s pravomocemi v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, monitoringu a koordinace veřejné podpory, kontroly zneužití významné tržní síly a vykonává působnost vyplývající ze zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Úřad je řízen předsedou, jmenovaným prezidentem republiky na šestileté funkční období.

Aktuálně

9. dubna 2020 / Rozcestník ÚOHS ke koronavirové krizi Probíhající koronavirová pandemie a zavedená nouzová opatření přináší každodenní negativní dopady nejen na makroekonomické úrovni na ekonomiku České republiky, ale současně i na každého jednotlivého soutěžitele

9. dubna 2020 / Penta může převzít Podřipskou nemocnici pod podmínkou splnění závazků Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím spojení soutěžitelů PENTA INVESTMENTS LIMITED a Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o., a to pod podmínkou splnění strukturálních závazků

9. dubna 2020 / Prohlášení ICN v souvislosti s pandemií nemoci COVID – 19 International Competition Network (ICN) je celosvětovou platformou zaměřenou na rozvoj soutěžního práva, a proto se jedna z jeho pracovních skupin (ICN Steering Group) obrací na členské země s prohlášením, jejímž ústředním tématem je hospodářská soutěž během a po vypuknutí pandemie nemoci COVID-19

9. dubna 2020 / Závazný přístup Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k řešení dopadů pandemie COVID-19 na hospodářskou soutěž v České republice Ekonomika České republiky je výrazně ovlivněna pandemií COVID-19, jejíž dopady budou soutěžitelé i spotřebitelé pociťovat přinejmenším ještě následující rok. Aktuální těžká situace může vyžadovat a ospravedlňovat některé typy spolupráce a kontaktů mezi soutěžiteli, jež by...

8. dubna 2020 / Stanovisko ÚOHS k možným změnám závazků smluv v době koronavirové nákazy V souvislosti s koronavirovou nákazou se na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v posledních dnech obracejí zadavatelé s dotazy jak řešit některé problémy týkající se smluv uzavřených na veřejné zakázky. Těmto zadavatelům je určeno toto stanovisko ÚOHS, které se týká některých...

O projektu

Operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Identifikace výzvy: 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Efektivní správní úřad - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, 4.4a1
Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/48.00007
Název projektu: Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS
Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS.

ESF

Projekt "Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS" byl spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz