Úřední deska

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo 

 

ÚOHS v současné době nevyhlašuje žádné výběrové řízení na služební místo.

 

 

Vzor žádosti přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (referentská pozice): žádost č. 1   

Vzor žádosti přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného (vedoucí pozice): žádost č. 2   

Příloha č. 1 

  

Prohlášení ÚOHS ve věci vyžadování úředně ověřeného překladu konkrétně vymezeného okruhu písemností, jež jsou součástí návrhu na zahájení správního řízení o povolení spojení soutěžitelů 

 

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz