Úřední deska

Oznámení o společném výběrovém řízení na dvě služební místa odborný rada v Oddělení veřejných zakázek 3

Společné výběrové řízení na dvě služební místa odborný rada v Oddělení veřejných zakázek 3 

uveřejněno: 24. 5. 2022

relevantní do: 3. 6. 2022

Oznámení o výběrovém řízení na služební místo odborný rada v Oddělení personální práce a řízení lidských zdrojů

Výběrové řízení na služební místo odborný rada v Oddělení personální práce a řízení lidských zdrojů 

uveřejněno: 24. 5. 2022

relevantní do: 3. 6. 2022

Vzory žádostí o přijetí do služebního poměru

Vzor žádosti přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (referentská pozice): žádost č. 1

Vzor žádosti přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného (vedoucí  pozice): žádost č. 2

Příloha č. 1

 

uveřejněno: 24. 1. 2022

Nabídka stáží pro studenty se zájmem o soutěžní právo 

uveřejněno: 17. 12. 2021

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz