Tiskové zprávy

3. července 2020 / Veřejná konzultace k úpravě a prodloužení platnosti nařízení 360/2012 na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu Vzhledem k tomu, že nařízení Komise (EU) č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného...

3. července 2020 / Evropská komise prodloužila účinnost některých předpisů veřejné podpory a provedla určité změny, aby pomohla snížit dopady pandemie Evropská komise prodloužila účinnost některých předpisů veřejné podpory, které by jinak pozbyly účinnosti na konci tohoto roku (2020). V souvislosti se snahou zmírnit dopady pandemie byly...

2. července 2020 / Fúze nemocnic v Ústeckém kraji byla povolena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím spojení soutěžitelů spočívající v nabytí kontroly nad obchodním závodem společnosti Nemocnice Litoměřice...

1. července 2020 / Olomoucké směnárny pokutovány za kartelovou dohodu, koordinovaly mezi sebou kurzy valut Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil prvostupňovým rozhodnutím pokuty v celkové výši přes 2 miliony korun účastníkům kartelové dohody mezi provozovateli směnáren v Olomouci...

30. června 2020 / Komise přijala další změnu Dočasného rámce umožňující poskytnout podporu podnikům postiženým opatřeními přijatými v souvislosti s COVID-19 Evropská komise přijala třetí změnu Dočasného rámce, na jehož základě je možno poskytovat podpory podnikům postiženým opatřeními přijatými v důsledku COVID-19

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz