Svatomartinská konference 2012

Fotogalerie

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá již šestou podzimní Svatomartinskou konferenci, která se bude konat ve dnech 13. a 14. listopadu 2012 v zasedacím sále ÚOHS.

Svatomartinská konference bude výbornou příležitostí k získání aktuálních informací o nejvýznamnějších událostech z oblasti českého, evropského a celosvětového soutěžního práva a politiky, které se odehrály v uplynulém roce. Bude zároveň místem setkání českých i zahraničních expertů ze soutěžních úřadů a jiných státních orgánů, Evropské komise, podnikatelské sféry, advokátních kanceláří, soudů i akademické sféry.

I v letošním roce jsou témata připravena tak, aby byla co nejaktuálnější a aby v co největší míře odpovídala problémům, se kterými se právní praxe setkává. Nebude chybět tradiční téma Co nového v hospodářské soutěži. Mezi další diskutovaná témata letošní konference budou patřit: dozor nad orgány veřejné správy, ekonomický přístup v síťových odvětvích, soutěžitel jako hospodářská jednotka, soutěž ve zdravotnictví a nové procesní instituty soutěžního práva.

Konference bude probíhat v českém a anglickém jazyce se simultánním tlumočením.

Účastnický poplatek činí 5 000 Kč, resp. 1 500 Kč pro studenty, akademiky a státní zaměstnance. (Poplatek je při neúčasti registrovaného účastníka převoditelný na jinou osobu; částečné navrácení je možné pouze ze závažných zdravotních důvodů). Počet účastníků je omezen kapacitou sálu.

Bližší informace Vám poskytne Ing. Šárka Pavlíčková (sarka.pavlickova@compet.cz, tel. +420 542 167 291).

file icon Program Svatomartinské konference 2012 311 KB

Představení přednášejících a jejich prezentace

Registrace na konferenci

Těšíme se na setkání s Vámi na Svatomartinské konferenci v Brně!

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz