Dvacet let Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - Svatomartinská konference

29. listopadu - 1. prosince 2011, Holiday Inn Brno

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá již pátou podzimní Svatomartinskou konferenci zaměřenou na poslední trendy a vývoj v oblasti soutěžního práva a politiky. Konference zároveň připomene i 20. výročí založení Úřadu, a bude se tak zabývat i novinkami z oblasti práva veřejných zakázek, významné tržní síly a veřejné podpory. Uskuteční se ve dnech 29. listopadu až 1. prosince 2011 v hotelu Holiday Inn Brno. 

Svatomartinská konference bude výbornou příležitostí k získání aktuálních informací o nejvýznamnějších událostech z oblasti českého, evropského a celosvětového soutěžního práva a politiky, které se odehrály v uplynulém roce. Bude zároveň místem setkání českých i zahraničních expertů ze soutěžních úřadů a jiných státních orgánů, Evropské komise, podnikatelské sféry, advokátních kanceláří, soudů i akademické sféry.

Konference bude slavnostně zahájena 29. listopadu 2011 odpoledním vystoupením předsedy Úřadu Ing. Petra Rafaje a dalších významných řečníků. Druhý den bude věnován otázkám hospodářské soutěže a prosazování soutěžních pravidel v ČR i v EU. Třetí den bude patřit tématům veřejných zakázek, významné tržní síly a veřejné podpory.

Konference bude probíhat v českém a anglickém jazyce se simultánním tlumočením.

Bližší informace poskytne Mgr. Jana Daněčková (jana.daneckova@compet.cz, tel. +420 542 167 291).

file icon Program konference 1.1 MB

file icon Katalog konference 1.8 MB

Prezentace panelistů

Slavnostní zahájení Svatomartinské konference

file icon William E. Kovacic 53 KB, profesor soutěžního práva, Univerzita George Washingtona, Washington, USA

file icon David Raus 74 KB, soudce Krajského soudu v Brně, předseda specializovaného senátu

Co nového v hospodářské soutěži

file icon Michal Petr 307 KB, místopředseda ÚOHS

file icon Milan Brouček 148 KB, hlavní ekonom ÚOHS 

file icon Tony Reeves 613 KB, Clifford Chance, Brusel, Belgie

file icon Michal Petr 192 KB, místopředseda ÚOHS, novela OHS

Více ekonomický přístup

file icon Milan Brouček 85 KB, hlavní ekonom ÚOHS 

file icon Svend Albaek, 138 KB Generální ředitelství pro soutěž, Evropská komise, Brusel, Belgie

file icon Paul Tregear 138 KB, zástupce ředitele, Office of Fair Trading (OFT), Londýn, Velká Británie 

file icon Daniel Donath 382 KB, Charles River Associates (CRA), Brusel, Belgie

file icon Paula Ramada 187 KB, London Economics, Londýn, Velká Británie

Soukromé prosazování soutěžního práva 

file icon Filip Kubík, 121 KB Generální ředitelství pro soutěž, Evropská komise, Brusel, Belgie

file icon Jan Balarin 83 KB, Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Praha

file icon József Sárai 95 KB, ředitel mezinárodní sekce, Maďarský soutěžní úřad

file icon David Anderson 5.6 MB, Berwin Leighton Paisner LLP, Brusel, Belgie

Bid rigging – kartely ve veřejných zakázkách

file icon David McFadden 131 KB, právní poradce, Irský soutěžní úřad

file icon Katharina Krauss 394 KB, ředitelka odboru boje proti kartelům, Německý soutěžní úřad

file icon Marc Reysen 899 KB, O’Melveny & Myers LLP, Brusel, Belgie

file icon Marta Skrobisz 39 KB, ředitelka odboru mezinárodních vztahů a komunikace, Polský soutěžní úřad

file icon Hanna Witt 91 KB, zástupkyně ředitele, soutěžní sekce, Švédský soutěžní úřad

Zákon o veřejných zakázkách a jeho připravovaná novelizace

file icon Pavel Herman 130 KB, poradce předsedy pro oblast veřejných zakázek, ÚOHS

file icon Jan Sixta 221 KB, náměstek ministra pro místní rozvoj

file icon Pavel Štorkán 1.5 MB, předseda burzovní komory, Českomoravská komoditní burza Kladno

Významná tržní síla – budoucnost a předpokládaný vývoj ve vazbě k soutěžnímu právu

file icon Radan Kubr 333 KB, advokát, PRK Partners s. r. o., Praha

file icon Luděk Svoboda 108 KB, ředitel odboru významné tržní síly, ÚOHS

file icon Miroslav Toman 55 KB, prezident Potravinářské komory České republiky 

Veřejná podpora – aktuální trendy a výhledy

file icon Wouter Pieké 123 KB, ředitel odboru veřejné podpory v oblasti informací, komunikace a mediálního trhu, Generální ředitelství pro soutěž, Evropská komise, Brusel, Belgie

Kristina Haverkamp, ředitelka odboru kontroly veřejné podpory, Federální ministerstvo ekonomie a technologie, Německo

file icon Ondřej Dostal 695 KB, Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii, Brusel, Belgie

file icon Milan Bumbálek 805 KB, ředitel odboru veřejné podpory, ÚOHS 

Fotogalerie

29. 11. 2011

file icon  632 KBfile icon  669 KB
file icon Michal Hašek, Kamil Jankovský a Petr Rafaj 2.6 MBfile icon Michal Hašek, Bedřich Danda a Hynek Brom 2.5 MB
Slavnostní zahájení
file icon  5 MBfile icon Josef Bejček, William E. Kovacic, Bedřich Danda, Kamil Jankovský, Petr Rafaj, Michal Hašek, David Raus 744 KB
file icon Josef Bejček, William E. Kovacic, Bedřich Danda, Kamil Jankovský, Petr Rafaj, Michal Hašek, David Raus 5.1 MBfile icon William E. Kovacic, Bedřich Danda, Kamil Jankovský, Petr Rafaj, Michal Hašek 2.6 MB
file icon William E. Kovacic 5.8 MBfile icon Kamil Jankovský 3.3 MB
file icon Kamil Jankovský, Petr Rafaj, Michal Hašek, David Raus, Bedřich Danda 6.4 MBfile icon David Raus 2.7 MB
file icon Josef Bejček 2.3 MBfile icon Josef Bejček a William E. Kovacic 2.4 MB

30. 11. 2011

Panel 1: Co nového v hospodářské soutěži
file icon Milan Brouček, Michal Petr, Tony Reeves 573 KBfile icon Michal Petr 625 KB
file icon Michal Petr, Tony Reeves, Milan Brouček 3.7 MBfile icon Tony Reeves 5.4 MB
file icon  4.4 MBfile icon  738 KB
Panel 2: Více ekonomický přístup
file icon Paul Tregear, Paula Ramada, Milan Brouček, Daniel Donath, Svend Albaek 5.5 MBfile icon Svend Albaek 3.7 MB
file icon Daniel Donath 5 MBfile icon Paula Ramada 3.6 MB
file icon Milan Brouček 2.4 MBfile icon Paul Tregear, Paula Ramada, Milan Brouček, Daniel Donath 4.9 MB
Panel 3: Soukromé prosazování soutěžního práva
file icon David Anderson, József Sárai, Jan Balarin, Filip Kubík, Jacques Steenbergen 4.3 MBfile icon Jacques Steenbergen 2.8 MB
file icon Filip Kubík 3 MBfile icon József Sárai, Filip Kubík, Jacques Steenbergen, Jan Balarin 3.9 MB
file icon József Sárai 2.4 MBfile icon Jan Balarin, Filip Kubík, Jacques Steenbergen, David Anderson 3.9 MB
file icon David Anderson, József Sárai, Jacques Steenbergen, Filip Kubík, Jan Balarin 2.6 MBfile icon  4.6 MB
Panel 4: Bid rigging
file icon Hanna Witt, Marta Skrobisz, Marc Reysen, Katharina Krauss, David McFadden a Theodor Thanner  4.2 MBfile icon David McFadden a Theodor Thanner 3.5 MB
file icon Marc Reysen 6 MBfile icon Marta Skrobisz 2.9 MB
file icon Hanna Witt 2 MBfile icon Katharina Krauss 2.3 MB

1. 12. 2011

Panel 5: Zákon o veřejných zakázkách a jeho připravovaná novelizace
file icon Eva Kubišová 3.3 MBfile icon Jan Sixta 2.2 MB
file icon Pavel Herman 1.9 MBfile icon Eva Kubišová a Pavel Herman 2.1 MB
file icon Jan Sixta, Pavel Herman, Eva Kubišová, Pavel Štorkán 3 MBfile icon Pavel Štorkán, Jan Sixta, Pavel Herman, Eva Kubišová 3.1 MB
Panel 6: Vývoj a směřování veřejných zakázek na evropské úrovni
file icon Jaroslav Kračún, David Petrlík, Eva Kubišová 2.4 MBfile icon Eva Kubišová 3.3 MB
file icon Jaroslav Kračún, Eva Kubišová, David Petrlík 2.2 MBfile icon Jaroslav Kračún 3.6 MB
Panel 7: Významná tržní síla
file icon Miroslav Toman, Hynek Brom, Luděk Svoboda, Radan Kubr 2.8 MBfile icon Hynek Brom 1.8 MB
file icon Radan Kubr 3.4 MBfile icon Luděk Svoboda 3.6 MB
file icon Hynek Brom, Luděk Svoboda, Radan Kubr, Miroslav Toman 2.2 MBfile icon Miroslav Toman, Hynek Brom, Luděk Svoboda, Radan Kubr  2.1 MB
Panel 8: Veřejná podpora
file icon Wouter Pieké, Kristina Haverkamp, Hynek Brom, Milan Bumbálek, Ondřej Dostal 2 MBfile icon Kristina Haverkamp, Hynek Brom 2.6 MB
file icon Wouter Pieké, Kristina Haverkamp 2.3 MBfile icon Wouter Pieké 2.2 MB
file icon Kristina Haverkamp 3.2 MBfile icon Ondřej Dostal 3.1 MB
file icon Milan Bumbálek 1.9 MBfile icon Wouter Pieké, Kristina Haverkamp, Hynek Brom 3 MB
file icon Hynek Brom, Wouter Pieké, Kristina Haverkamp, Milan Bumbálek, Ondřej Dostal 2.1 MBfile icon Hynek Brom 1.9 MB
file icon  9.8 MBfile icon  3.8 MB
Wannieck Gallery (31. 11. 2011)
file icon  710 KBfile icon  657 KB
file icon  730 KBfile icon  838 KB
file icon  566 KBfile icon  456 KB
file icon  710 KBfile icon  788 KB
file icon Petr Rafaj 431 KBfile icon Petr Rafaj 5 MB
file icon Petr Rafaj 5.3 MBfile icon  687 KB
file icon  636 KBfile icon  4 MB

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz