Prohlášení o přístupnosti

Předmluva

Uživatelé internetu jsou různí. Každý uživatel má své „specifické“ potřeby a z nich vyplývající „specifické“ požadavky, které limitují jeho možnosti práce s webem. V praxi jsou to především zrakově a sluchově postižení, uživatelé se zhoršenou motorikou horních končetin a uživatelé s poruchami učení a soustředění. Tito uživatelé mají k dispozici různé pomocné technologie, které jim informace z webu zprostředkují. Aby však tyto pomůcky fungovaly, je třeba, aby byly webové stránky vytvořeny podle pravidel a zásad přístupného webu. Přístupný web navíc neslouží jen zdravotně postiženým. Takto uzpůsobený web mohou bez obtíží používat nejen lidé s méně obvyklými zobrazovacími zařízeními, operačními systémy, softwarovým vybavením apod. ale i běžní uživatelé kterým přístupný web přináší lepší použitelnost.

Pravidla tvorby přístupného webu

Při tvorbě této webové prezentace byla věnována maximální pozornost funkčnosti i přístupnosti obsahu, a to podle vyhlášky č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením a vyhovuje zásadám pravidel tvorby přístupného webu.

Seznam zásad:

 1. Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení má svou textovou alternativu.
 2. Informace sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, obrázků a jiných doplňků na straně uživatele jsou dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků.
 3. Informace sdělované barvou jsou dostupné i bez barevného rozlišení.
 4. Barvy popředí a pozadí jsou dostatečně kontrastní. Na pozadí není vzorek, který snižuje čitelnost.
 5. Předpisy určující velikost písma nepoužívají absolutní jednotky.
 6. Předpisy určující typ písma obsahují obecnou rodinu písem.
 7. Grafické objekty, které slouží k ovládání stránky, mají definovanou textovou alternativu.
 8. Veškeré texty jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů (například zvětšení písma pomocí zkratky CRTL a +).
 9. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby obsah stránek byl přístupný ve všech nejznámějších prohlížečích (Chrome, Internet Explorer, Opera, FireFox)
 10. Stránky jsou přístupné i při ignorování barev na stránce, stylů a velikosti písma a při nastavení různých barevných schémat operačního systému.
 11. Webová prezentace respektuje standardy konsorcia W3C, zdrojový kód stránek je vytvořen v souladu s normou XHTML 1.01 Transitional. Vizuální prezentace je vytvořena z části pomocí kaskádových stylů (CSS) tak, že stránky ÚOHS jsou přístupné i po vypnutí CSS stylů bez ztráty obsahové informace.
 12. Všechny odkazy jsou v textu vyznačeny podtržením.

Výjimky z pravidel

Webové prezentace ÚOHS nemusí v menší míře vyhovovat v níže zmíněných bodech vyhlášky 64/2008 a to z těchto konkrétních důvodů:

bod 15: Webové stránky musí sdělovat informace jednoduchým jazykem a srozumitelnou formou.

Vysvětlení: Povaha informací internetové prezentace ÚOHS nepovoluje v určitých případech zjednodušit formu odborností textů, aniž by tím nedošlo k degradaci smyslu výkladu a mohlo by dojít k nejasnostem resp výklad by nemusel být přesný. Odborná terminologie na webu ÚOHS má tedy své opodstatnění.

Použité formáty souborů

Protože některé informace na našem serveru obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, máme tato data k dispozici také ke stažení ve formátech PDF a MS office. Pro prohlížení a tisk těchto dokumentů lze zdarma stáhnout programy Word Viewer, Excel Viewer či Acrobat Reader.

Pro zjednodušení nabízíme přímé odkazy pro instalaci těchto podpůrných aplikací:

Microsoft Word Viewer – prohlížeč pro dokumenty ve formátu .DOC a .DOCX
http://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=4
Microsoft Excel Viewer – prohlížeč pro dokumenty ve formátu .XLS a .XLSX
http://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=10

Adobe Acrobat Reader – prohlížeč pro dokumenty ve formátu .PDF

http://get.adobe.com/reader/otherversions/

Kontakt a technická linkaPro kontaktování správce, případnou technickou pomoc, dotazování na další informace, náměty, návrhy či připomínky týkající se obsahu webové prezentace ÚOHS můžete použít emailovou adresu webmaster@uohs.cz

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz