Etické normy a protikorupční opatření

 

Oznamování

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu, je s účinností od 1. 7. 2015 zřízena funkce prošetřovatele, který přijímá a prošetřuje oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (dále jen „oznámení“).

Prošetřovateli Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byli určeni Ing. Jaroslav Pecina a Ing. Marie Kostruhová.

Oznámení lze podat v listinné podobě na adresu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno, kdy obálka s oznámením bude nadepsána slovy: „Neotvírat“ a „Prošetřovatel“. Dále je možné oznámení vložit do schránky pro příjem oznámení, která je označena „Příjem oznámení podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu“ a je umístěna ve vstupním vestibulu budovy C Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na výše uvedené adrese. Oznámení je také možno prostřednictvím elektronické pošty zaslat na adresu prosetrovatel(at)uohs.cz. Obsah schránky pro příjem oznámení a elektronická pošta budou kontrolovány a vybírány každý pracovní den.

 

Etický kodex

Etický kodex je vnitřním organizačním předpisem stanovujícím standardy chování (státních) zaměstnanců a další pravidla vyplývající ze zákonných povinností či jiných předpisů.

Kodex je vypracován také v souladu s povinnostmi vyplývajícími z příslušných vládních dokumentů v oblasti protikorupčních opatření a úkoly uloženými usneseními vlády nebo dalšími předpisy.

Etický kodex ÚOHS  

 

Interní protikorupční program

Účelem Interního protikorupčního programu je úprava vnitřních procesů v oblasti protikorupční prevence Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Interní protikorupční program je vypracován v souladu s povinnostmi vyplývajícími z příslušných vládních dokumentů v oblasti protikorupčních opatření a úkoly uloženými usneseními vlády nebo dalšími předpisy.

Interní protikorupční program  

 

Protikorupční opatření

V souladu s povinnostmi vyplývajícími z příslušných vládních dokumentů v oblasti protikorupčních opatření a úkoly uloženými usneseními vlády (např. Strategiemi vlády v boji s korupcí, Akčními plány pro boj s korupcí či Rámcovými resortními interními protikorupčními programy) jsou zveřejňovány následující informace:

 

 

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz