Úřednická zkouška

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže umožní za poplatek vykonat úřednickou zkoušku osobě, která splňuje předpoklady pro přijetí do služebního poměru (§ 35 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., v platném znění) a státnímu zaměstnanci pro obor státní služby, k jehož výkonu nebyl na služební místo zařazen nebo jmenován, a to na základě žádosti adresované na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 1926/7, 604 55 Brno, který je ústředním správním úřadem s gescí za obor státní služby „Hospodářská soutěž, dohled nad zadáváním veřejných zakázek a koncesí a dohled nad poskytováním veřejné podpory“. Vzor žádosti o vykonání úřednické zkoušky naleznete níže.

Informace podle služebního orgánu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k výši paušální částky nákladů spojených s vykonáním úřednické zkoušky naleznete zde naleznete zde.

Paušální částka za vykonání úřednické zkoušky musí být připsána na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže minimálně 2 pracovní dny před termínem konání zkoušky, na kterou je osoba přihlášena.

Údaje pro platbu: č. ú.: 19-24825621/0710, variabilní symbol: datum narození žadatele o vykonání úřednické zkoušky ve tvaru DDMMRRRR.

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Kateřina Valentová (katerina.valentova@uohs.cz)

Ing. Eva Vymazalová (eva.vymazalova@uohs.cz)

 

Více informací a znění zkušebních otázek a seznamu odborné literatury naleznete na odkazu: http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/zkusebni-otazky-a-odborna-literatura.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

 

Vzory

Žádost o vykonání úřednické zkoušky – osoba Žádost o vykonání úřednické zkoušky – osoba  

Žádost o vykonání úřednické zkoušky – státní zaměstnanec a zaměstnanec na služebním místě Žádost o vykonání úřednické zkoušky – státní zaměstnanec a zaměstnanec na služebním místě 

 

Přílohy žádosti:

Čestné prohlášení o svéprávnosti Čestné prohlášení o svéprávnosti  

Čestné prohlášení o bezúhonnosti Čestné prohlášení o bezúhonnosti 

Čestné prohlášení o zdravotní způsobilost Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti  

 

 

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz