Konference State Aid Day

V rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie uskutečnil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve dnech 16. a 17. dubna 2009 konferenci State Aid Day (Den veřejné podpory). Cílem této akce bylo ustavit platformu pro neformální setkání mezi zástupci národních orgánů zodpovědných za veřejnou podporu v členských zemích EU.

Prezentace zástupců Evropské komise a dalších přednášejících se zaměřily zejména na tyto tematické okruhy:

  1. Role členských států v politice veřejné podpory
  2. Finanční krize a veřejná podpora
  3. Nejnovější vývoj v oblasti veřejné podpory

Program konference

Prezentace z konference

22/06/2009

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz