Aktuality z veřejné podpory

17. května 2020 / Evropská komise zahájila druhou veřejnou konzultaci k návrhu na rozšíření GBER o nové kategorie podpory Na jaře roku 2018 předložila Komise Evropskému parlamentu návrh na změnu tzv. zmocňovacího nařízení (nařízení Rady (EU) 2015/1588 ze dne 13. července 2015 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory

16. května 2020 / Český koronavirový program záruk pro podniky do 500 zaměstnanců byl schválen Evropskou komisí Evropská komise schválila český program záruk ve výši přibližně 18,5 miliard eur (500 miliard Kč) na podporu poskytování půjček podnikům s nejvýše 500 zaměstnanci, které jsou postiženy koronavirovou pandemií. Tento program byl schválen na základě dočasného rámce státní podpory

15. května 2020 / Rozcestník ÚOHS ke koronavirové krizi Probíhající koronavirová pandemie a zavedená nouzová opatření přináší každodenní negativní dopady nejen na makroekonomické úrovni na ekonomiku České republiky, ale současně i na každého jednotlivého soutěžitele

15. května 2020 / Stanovení nové základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby V souladu se Sdělením o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úřední věstník C 14, 19. 1. 2008, str. 6) upravila Evropská komise výši základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby v České republice. Nová základní sazba ve výši 1,77 % je účinná od 1.6.2020

13. května 2020 / Výroční zpráva ÚOHS za rok 2019 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti za rok 2019

11. května 2020 / Druhé rozšíření a změna dočasného rámce pro poskytování podpor podnikům za současné krize V pátek 8. 5. 2020 přijala Evropská komise druhý pozměňovací návrh, kterým se Dočasný rámec rozšiřuje o novou kategorii podpory, a sice o podporu na rekapitalizaci podniků. Současně došlo k úpravám a doplněním některých stávajících ustanovení Dočasného rámce

7. května 2020 / Evropská komise schválila České republice další podpůrný program, tentokrát na vědecké projekty Evropská komise dnes rozhodla o schválení dalšího českého opatření veřejné podpory, a to programu ve výši až 200 milionů korun určených na výzkum a vývoj související s koronavirovou pandemií. Opatření bylo schváleno na základě tzv. dočasného rámce

5. května 2020 / Komise schválila podpůrný program záruk pro velké podniky zabývající se exportem Evropská komise dnes vydala rozhodnutí, jímž schválila český režim záruk ve výši přibližně 5,2 miliardy EUR (142 miliard CZK) pro velké podniky zabývající se vývozem, které jsou postiženy koronavirovou pandemií. Uvedený režim byl schválen podle tzv. dočasného rámce státní podpory

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz