Aktuality z veřejné podpory

4. července 2019 / Veřejná konzultace k návrhu novely nařízení (EU) č. 651/2014 GBER Evropská komise zahájila dne 26. 6. 2019 veřejnou konzultaci k návrhu novely nařízení (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (GBER

4. června 2019 / Výroční zpráva 2018 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil výsledky své činnosti za rok 2018

4. června 2019 / Veřejná konzultace k ověření vhodnosti předpisů upravujících podporu v odvětví letectví Evropská komise zahájila v souvislosti s prováděním tzv. ověření vhodnosti (fitness check) veřejnou konzultaci ke dvěma předpisům v odvětví letectví

31. května 2019 / Definice MSP je nejasná a komplikovaná, zaznělo na závěr konference o veřejné podpoře Program posledního dne společné konference Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstva průmyslu a obchodu na téma veřejné podpory a malých a středních podniků byl vyhrazen diskuzím v rámci workshopů a kulatých stolů

30. května 2019 / Druhý den konference se nesl ve znamení malých a středních podniků Společná odborná konference Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky pokračovala druhým dnem, jenž byl věnován problematice malých a středních podniků

29. května 2019 / Společná konference ÚOHS a MPO o veřejné podpoře a problematice malých a středních podniků zahájena Třídenní konference na téma veřejné podpory a malých a středních podniků, kterou společně pořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, byla dnes zahájena v brněnském sídle ÚOHS

29. května 2019 / Veřejná konzultace k ověření vhodnosti nařízení de minimis Evropská komise zahájila v souvislosti s prováděním tzv. ověření vhodnosti (fitness check) veřejnou konzultaci k Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis

26. dubna 2019 / Veřejná konzultace k prodloužení doby aplikovatelnosti předpisů veřejné podpory s končící účinností ke konci roku 2020 Evropská komise zahájila v souvislosti s prováděním tzv. ověření vhodnosti (fitness check) platných předpisů veřejnou konzultaci týkající se prodloužení doby aplikovatelnosti předpisů upravujících poskytování veřejné podpory, jimž končí účinnost ke konci roku 2020. Uvedené předpisy...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz