Mezinárodní spolupráce

Představitelé Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z Odboru metodiky a kontroly významné tržní síly úzce spolupracují se svými evropskými kolegy v rámci pracovní podskupiny Potraviny (ECN Food Subgroup), která funguje v rámci Evropské soutěžní sítě (European Competition Network). Představitelé Úřadu se dále účastní konferencí a seminářů věnovaných problematice prodeje zemědělských a potravinářských výrobků konečným spotřebitelům.

V roce 2012 připravila výše uvedená pracovní podskupina Potraviny velmi významný dokument ECN ACTIVITIES IN THE FOOD SECTOR Report on competition law enforcement and market monitoring activities by European competition authorities in the food sector.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz