Stížnost na porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže

Životní situace

 

01. Identifikační kód

02. Kód životní situace

03. Pojmenování (název) životní situace

Stížnost na porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže

04. Základní informace k životní situaci

Možné porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže a porušení čl. 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněna jednat je každá fyzická nebo právnická osoba (soutěžitel či spotřebitel).

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podejte písemný podnět poštou nebo ústní podání do protokolu v sídle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále též "ÚOHS"). Podnět můžete také podat elektronickou poštou.

08. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

S pracovníky příslušného úřadu.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Z podání musí být zřejmé, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Navrhovatel je povinen označit důkazy k prokázání tvrzených skutečností. Je možné také podat anonymní podání bez nároku na odpověď.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Nelze vyloučit potřebu objasnit předmět stížnosti či podnětu prostřednictvím korespondence nebo v rámci osobního projednání v sídle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu

Podnět můžete podat prostřednictvím elektronické podatelny

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění novely 360/2012 Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (verze stažená z Portálu veřejné správy)
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (verze stažená z Portálu veřejné správy)

Smlouva o fungování Evropské unie ( čl. 101 a 102)

18. Jaké jsou související předpisy

Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy a <span class= vyhláška ÚOHS č. 252/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti návrhu na povolení spojení soutěžitelů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Můžete podat stížnost podle paragrafu 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Nejčastější dotazy jsou k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.

Obraťte se na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Internetové stránky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Návrh soutěžitele na povolení spojení soutěžitelů podaný Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže(Hospodářská soutěž)

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Tiskové oddělení

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Mgr. Martin Švanda

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

28. 6. 2016

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

28. 6. 2016

29. Datum konce platnosti návodu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz