Často kladené otázky (FAQ)

 • Řeší ÚOHS podněty týkající se nekalé soutěže (klamavá reklama, klamavé obchodní praktiky apod.)?

  K podáním směřujícím do oblasti ochrany proti NEKALÉ SOUTĚŽI Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v obecné rovině uvádí, že zákon č. 143/2000 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve svém § 1 odst. 7 výslovně vylučuje možnost uplatnění na ochranu hospodářské soutěže proti nekalé soutěži, jak byla definována s účinností do 31. 12. 2013 v § 44 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a jak je od 1. 1. 2014 definována v § 2976 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. K rozhodování věcí v oblasti ochrany proti nekalé soutěži, jsou podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, pravomocné pouze obecné soudy v občanském soudním řízení. Ve věcech týkajících se nekalé soutěže je tedy nutno podávat žalobu k soudu, nikoliv podnět k ÚOHS.

  zobrazit odpověd
 • Je možno u ÚOHS zaregistrovat patent nebo ochrannou známku?

  Nikoliv, poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranné známky, zeměpisná označení a označení původu výrobků a vedení rejstříků o průmyslových právech spadá do pravomocí Úřadu průmyslového vlastnictví  http://www.upv.cz/cs.html

   

  zobrazit odpověd
 • Řeší ÚOHS také ochranu osobních údajů?

   

  Oblast ochrany osobních údajů, tedy zejména problematika související se shromažďováním a zveřejňováním osobních údajů, je v kompetenci Úřadu pro ochranu osobních údajů http://www.uoou.cz/ , a to na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

  zobrazit odpověd
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz