Sbírky rozhodnutí

zobrazit pouze nová rozhodnutí

Nalezeno 10320 rozhodnutí.

číslo / věc / účastníci nabytí pr. moci / instance
S0226/13 - Modernizace a obnova přístrojového vybavení specializovaného pracoviště – Traumatologického centra Krajské zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
 1. Krajská zdravotní, a. s.
21. 3. 2017
I. instance
R0316/16 - Modernizace a obnova přístrojového vybavení specializovaného pracoviště – Traumatologického centra Krajské zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
 1. Krajská zdravotní, a. s.
21. 3. 2017
II. instance
S0070/17 - Rámcová smlouva o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení EDS, EXK a DAP
 1. Česká správa sociálního zabezpečení
 2. WINSITE a.s.
18. 3. 2017
I. instance
R0312/16 - Rekonstrukce nástupiště Muzeum A
 1. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
 2. GEOSAN GROUP a.s.
 3. VCES a.s.
16. 3. 2017
II. instance
S0909/14 - Soubor staveb Městského okruhu – stavba č. 9515 Myslbekova – Prašný most, stavba č. 0080 Prašný most – Špejchar, stavba č. 0079 Špejchar – Pelc Tyrolka, stavební část a stavba č. 0012 – etapa 0007, část 11 Protipovodňová opatření Trója
 1. hlavní město Praha
16. 3. 2017
I. instance
R0005/17 - Soubor staveb Městského okruhu – stavba č. 9515 Myslbekova – Prašný most, stavba č. 0080 Prašný most – Špejchar, stavba č. 0079 Špejchar – Pelc Tyrolka, stavební část a stavba č. 0012 – etapa 0007, část 11 Protipovodňová opatření Trója
 1. hlavní město Praha
16. 3. 2017
II. instance
S0642/16 - Zavedení systému veřejného půjčování kol v Praze
 1. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
 2. REKOLA Bikesharing s.r.o.
16. 3. 2017
I. instance
R0001/17 - Zavedení systému veřejného půjčování kol v Praze
 1. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
 2. REKOLA Bikesharing s.r.o.
16. 3. 2017
II. instance
S0044/17 - ND-Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
 1. NÁRODNÍ DIVADLO
 2. Metrostav a.s.
 3. PRŮMSTAV, a.s.
 4. PSJ, a.s.
 5. GEOSAN GROUP a.s.
 6. HOCHTIEF CZ a.s.
15. 3. 2017
I. instance
R0231/16 - Provozní podpora Informačního systému krizového řízení
 1. Hlavní město Praha
15. 3. 2017
II. instance

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz