Rozkladové komise

 

Rozkladová komise pro oblast ochrany hospodářské soutěže

Předseda Úřadu ustanovuje rozkladovou komisi pro oblast ochrany hospodářské soutěže v tomto složení:

 1. Mgr. Aleš Drbal – předseda
 2. prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
 3. Mgr. Petr Běhan, Ph.D.
 4. doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
 5. JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
 6. JUDr. Martin Klimpl
 7. doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA, Ph.D.
 8. Mgr. Věra Ondračková
 9. doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
 10.  doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D.
 11.  JUDr. Vilém Podešva, LL. M.
 12. JUDr. Kristina Škampová
 13. Ing. Jaroslav Ungerman, CSc.  

 

Rozkladová komise pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně I

Předseda Úřadu ustanovuje rozkladovou komisi pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně v tomto složení:

 1. Mgr. Iveta Pospíšilíková – předsedkyně
 2. Mgr. Ivona Mottlová
 3. Mgr. Daniel Jirásko
 4. JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
 5. Mgr. Jiří Brož
 6. JUDr. Ľubomír Focko
 7. Mgr. Tomáš Machurek
 8. JUDr. Petr Poledník
 9. Mgr. Marcela Káňová
 10. Ing. Martin Fassmann
 11. Mgr. Markéta Adámková
 12. Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D.
 13. Mgr. Pavlína Trhalová

 

Rozkladová komise pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně II

Předseda Úřadu ustanovuje rozkladovou komisi pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně v tomto složení:

 1. Mgr. Iveta Pospíšilíková – předsedkyně
 2. Mgr. Romana Derková
 3. Mgr. Pavel Král
 4. doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.
 5. Mgr. Lukáš Trojan
 6. JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
 7. Ing. Martin Vyklický
 8. Mgr. Pavel Herman
 9. Mgr. Lenka Knopová
 10. JUDr. Jaroslav Tesák, Ph.D., LL.M.
 11. JUDr. Miroslav Cák
 12. JUDr. Marek Jakubík
 13. Mgr. Martin Kramář, LL.M.

 

Rozkladová komise pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Praze

Předseda Úřadu ustanovuje rozkladovou komisi pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Praze v tomto složení:

 1. Mgr. Iveta Pospíšilíková – předsedkyně
 2. Mgr. Jan Sixta
 3. JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
 4. JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
 5. Mgr. Adéla Havlová, LL. M.
 6. JUDr. Jaromír Bláha
 7. JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler
 8. Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
 9. Mgr. Jan Hrazdira
 10. doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.
 11. JUDr. Martin Kakrda
 12. Mgr. Ondřej Zmeškal
 13. Mgr. Jakub Joska

 

Rozkladová komise pro oblast přístupu k informacím, veřejné podpory a významné tržní síly

Předseda Úřadu ustanovuje rozkladovou komisi pro oblast přístupu k informacím, veřejné podpory a významné tržní síly v tomto složení:

 1. Mgr. Aleš Drbal – předseda
 2. Mgr. Robin Bláha
 3. Mgr. Michael Brázda
 4. Mgr. Ivana Halamová Dobíšková
 5. JUDr. et PhDr. Jan Malast, Ph.D.
 6. Ing. Miroslav Koberna, CSc.
 7. doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
 8. Ing. Mgr. Oldřich Kužílek
 9. JUDr. Ing. Jiří Nováček

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz