Information on the Office for the Protection of Competition

The Office for the Protection of Competition is the central authority of state administration responsible for creating conditions that favour and protect competition, supervision over public procurement and consultation and monitoring in relation to the provision of state aid.

Latest news

2017-08-14 / St. Martin´s Conference 2017 Traditionally, the Office for the Protection of Competition organizes the 11th Annual St. Martin´s Conference which will take place at the premises of the Office on 15 and 16 November

2017-06-28 / Annual Report 2016 published The Office for the Protection of Competition published its Annual Report 2016

2017-04-18 / Conference on State Aid Law 2017 The Conference on State Aid Law organized by the Office for the Protection of Competition will be held on May 17-18, 2017 in the Office’s headquarters (třída Kpt. Jaroše 7, Brno

2016-09-30 / St. Martin´s Conference 2016 The Office for the Protection of Competition organizes again the traditional St. Martin´s Conference on the recent trends and developments of the competition law. This year conference is going to be held in the premises of the Office on 9 and 10 November 2016

2016-05-26 / 25 Years Protecting Competition On 26th May 2016 the Office for the Protection of Competition organized a conference to celebrate the 25th anniversary of the competition law in the Czech Republic and the Office´s establishment on 1st June 1991

About the project

Operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Identifikace výzvy: 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Efektivní správní úřad - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, 4.4a1
Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/48.00007
Název projektu: Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS
Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS.

ESF

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz