Seminář Poslední trendy a vývoj soutěžního práva

11. a 12. listopadu 2008, sídlo Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá ve dnech 11. a 12. listopadu 2008 ve svém sídle na třídě Kpt. Jaroše 7 v Brně seminář nazvaný „Poslední trendy a vývoj soutěžního práva“.

Tato akce volně navazuje na úspěšnou mezinárodní konferenci, která se konala při příležitosti patnáctiletého výročí existence soutěžního práva v ČR na podzim roku 2006, a na loňské jednodenní setkání, nazvané „Co nového v soutěžním právu?“, jež se uskutečnilo 25. 10. 2007. Věříme, že konference i workshop založily tradici pravidelných každoročních setkání zástupců Úřadu, dalších soutěžních úřadů, jiných státních orgánů, justice, zástupců akademické sféry a v neposlední řadě advokátů, představitelů soutěžitelů a ekonomů, kteří ve své praktické činnosti přichází se soutěžním právem do styku nebo které tato oblast práva prostě zajímá.

Letošní seminář hodlá navázat na již uskutečněné akce svým pracovním charakterem, minimem oficialit a úsilím o co nejvíce interaktivní průběh. Tomu je uzpůsoben zvolený formát, který zahrnuje úvodní vstupy představující nejrůznější pohledy na diskutovanou tématiku, panelové diskuse a intervence z publika.

I nadále se chceme věnovat aktuálním tématům, která hýbou, popř. by mohly do budoucna hýbat českým i evropským soutěžním právem. Letošní seminář se bude věnovat především proceduře narovnání (settlement procedure), otázkám soukromého prosazování soutěžního práva, kriminalizace kartelů a nadcházející revizi blokové výjimky Komise o vertikálních dohodách

Vzhledem k atraktivitě těchto témat a k tomu, že účast již předběžně přislíbila celá řada českých i zahraničních přednášejících a panelistů z veřejné, soukromé i akademické sféry, rozhodli jsme se uskutečnit dvoudenní seminář.

Seminář je určen pro odbornou veřejnost, účastnický poplatek činí 2000 Kč. Počet účastníků je omezen kapacitou sálu.

file icon Program semináře naleznete zde 118 KB (ve formátu *.doc)

 

24/11/2008

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz