Hospodářská soutěž

Legislativa hospodářská soutěž - Česká Republika

 

Zákon o ochraně hospodářské soutěže

 

Zákon č. 143/2001 Sb.

Poslední novely zákona

  • Novelizace provedená zákonem 262/2017 viz niže. 

Vyhláška k zákonu č. 143/2001

Vyhláška 294/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení

 

Soft Law

 

Zakázané dohody a zneužití dominantního postavení

 

 

Spojení soutěžitelů

 

 

Starší soft-law

 

 

Zákon o platebním styku 

 

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže 

Legislativa hospodářská soutěž - Evropská unie

 

Anitrust

Spojování soutěžitelů

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz