Veřejné zakázky

Legislativa veřejné zakázky - Česká republika

 

Zákon č. 134/2016 Sb. a související legislativa

 

Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících

 

Zákon č. 137/2006 Sb. a související legislativa

  

Vyhlášky k zákonu č. 137/2006 Sb.

 

Nařízení vlády k zákonu č. 137/2006 Sb.

  

KONCESE - zákon č. 139/2006 Sb.

 

Vyhlášky k zákonu č. 139/2006 Sb.

 

Nařízení vlády k zákonu č. 139/2006

  

 

Legislativa veřejné zakázky - Evropská unie

 

Zadávací směrnice

 

Prováděcí předpisy k zadávacím směrnicím

 

přezkumné směrnice

Nařízení

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz

Omluva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, sídlem Brno, třída Kpt. Jaroše 7, PSČ 604 55, IČO 65349423, se tímto omlouvá společnosti RegioJet a.s., sídlem Brno, Náměstí Svobody 86/17, PSČ 602 00, IČO 28333187, za obsah tiskových zpráv nazvaných „Flixbus soutěží férově, odmítl snahy konkurence o koordinaci cen“ a „Výzvy k dodržování cen jsou ze soutěžního hlediska problematické“ zveřejněných na internetových stránkách www.uohs.cz dne 13. 5. 2019, neboť tyto nevyváženě a zavádějícím způsobem informovaly o postupu společnosti RegioJet a.s. vůči FlixBus CZ s.r.o., sídlem Havlíčkova 1029/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 6015697, ve sporu o případné podnákladové ceny této společnosti, čímž bylo neoprávněně zasaženo do pověsti společnosti RegioJet a.s.