Logo ÚOHS

Logo, které je používáno od poloviny roku 2005, vzniklo na základě potřeby dát jednotnou tvář prezentaci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve styku s veřejností a médii a je používáno na všech publikacích ÚOHS.

Logo symbolizuje centrum, v němž dochází k prolínání různých směrů, linií a zájmů, podobně jako je tomu s konkurenčními silami v soutěžním prostředí. Šipky, které z něj vycházejí, pak naznačují perspektivu řešení či udání směru, jež představuje regulační činnost antimonopolního úřadu.

V roce 2017 bylo logo modernizováno tak, aby vyjadřovalo větší cílevedomost a suverenitu ÚOHS jako nezávislého ústředního státního orgánu.

 

Ke stažení:

Logo_2017.eps Logo_2017.eps 1.1 MB

logo_2017_text.jpg logo_2017_text.jpg 402 KB

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz

Omluva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, sídlem Brno, třída Kpt. Jaroše 7, PSČ 604 55, IČO 65349423, se tímto omlouvá společnosti RegioJet a.s., sídlem Brno, Náměstí Svobody 86/17, PSČ 602 00, IČO 28333187, za obsah tiskových zpráv nazvaných „Flixbus soutěží férově, odmítl snahy konkurence o koordinaci cen“ a „Výzvy k dodržování cen jsou ze soutěžního hlediska problematické“ zveřejněných na internetových stránkách www.uohs.cz dne 13. 5. 2019, neboť tyto nevyváženě a zavádějícím způsobem informovaly o postupu společnosti RegioJet a.s. vůči FlixBus CZ s.r.o., sídlem Havlíčkova 1029/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 6015697, ve sporu o případné podnákladové ceny této společnosti, čímž bylo neoprávněně zasaženo do pověsti společnosti RegioJet a.s.