Logo ÚOHS

Logo, které je používáno od poloviny roku 2005, vzniklo na základě potřeby dát jednotnou tvář prezentaci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve styku s veřejností a médii a je používáno na všech publikacích ÚOHS.

Logo symbolizuje centrum, v němž dochází k prolínání různých směrů, linií a zájmů, podobně jako je tomu s konkurenčními silami v soutěžním prostředí. Šipky, které z něj vycházejí, pak naznačují perspektivu řešení či udání směru, jež představuje regulační činnost antimonopolního úřadu.

Logo ÚOHS

Ke stažení:

cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz