Sbírky rozhodnutí

Zde jsou uveřejňována pravomocná rozhodnutí a usnesení ve věcí podle § 272 ZZVZ

 

 

zobrazit pouze nová rozhodnutí
číslo / věc / účastníci nabytí pr. moci/ instance
číslo jednací: 31286/2023/536
spisová značka: S0527/2023

Nákup zdravotnického materiálu
 1. Fakultní nemocnice v Motole
31. 8. 2023
I. instance
číslo jednací: 32576/2023/873
spisová značka: S0503/2023

Spojení soutěžitelů Česká spořitelna, a. s. / BNP Paribas Personal Finance SA
 1. Česká spořitelna, a. s.
 2. BNP Paribas Personal Finance SA
30. 8. 2023
I. instance
číslo jednací: 30049/2023/500
spisová značka: S0154/2023/VZ

Most v ul. Božanovská, X503 - rek., Praha 20, č. akce 1000005, nový most - Správce stavby
 1. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
 2. Inženýring dopravních staveb a.s.
29. 8. 2023
I. instance
číslo jednací: 21795/2023/500
spisová značka: S0161/2023/VZ

React EU Modernizace Nemocnice Strakonice a.s. Hmotnostní spektrometr
 1. Nemocnice Strakonice, a.s.
 2. I.T.A.-Intertact s.r.o,
 3. Zybio Inc.
28. 8. 2023
I. instance
číslo jednací: 30305/2023/162
spisová značka: R0081/2023/VZ

React EU Modernizace Nemocnice Strakonice a.s. Hmotnostní spektrometr
 1. Nemocnice Strakonice, a.s.
 2. I.T.A.-Intertact s.r.o.
 3. Zybio Inc.
28. 8. 2023
II. instance
číslo jednací: 29671/2023/500
spisová značka: S0481/2023/VZ

Resortní společný nákup kancelářských potřeb v resortu MZe – vyhrazená veřejná zakázka
 1. Česká republika – Ministerstvo zemědělství
 2. K O D E X Hořovice s.r.o.
24. 8. 2023
I. instance
číslo jednací: 30212/2023/500
spisová značka: S0515/2023/VZ

Zajištění úklidových služeb v letech 2019–2020
 1. Národní galerie v Praze
23. 8. 2023
I. instance
číslo jednací: 29502/2023/500
spisová značka: S0472/2023/VZ

Zajištění dopravní obslužnosti města Uherské Hradiště hromadnou autobusovou dopravou v období let 2024 - 2033
 1. město Uherské Hradiště
 2. SOR Libchavy spol. s r.o.
23. 8. 2023
I. instance
číslo jednací: 29500/2023/500
spisová značka: S0485/2023/VZ

RFA Ostravská
 1. Školní sportovní klub Bílovec,z.s.
 2. VYSSPA Sports Technology s.r.o.
23. 8. 2023
I. instance
číslo jednací: 29200/2023/500
spisová značka: S0244/2023/VZ

Oprava CB desek na RWY, oprava části krytu živičného povrchu 2. BRP a APN H Letiště Sedlec a oprava příjezdové komunikace k ATU Kasárna Sedlec
 1. Česká republika – Ministerstvo obrany
 2. MI Roads a.s.
 3. REKMA, spol. s. r.o.
 4. REKMA Sp. z.o.o.
22. 8. 2023
I. instance

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz