Finanční limity koronavirových podpor podle dočasného rámce byly navýšeny, podnik nyní může dostat až 1,8 milionu eur

28. 1. 2021
Evropská komise vyhověla požadavku České republiky a několika dalších členských států a provedla novelizaci tzv. dočasného rámce, na jehož základě jsou schvalována opatření veřejné podpory určená na boj s důsledky koronavirové pandemie.

Došlo především k prodloužení platnosti dočasného rámce až do konce roku 2021 a dále k navýšení objemu podpory, kterou může dostat podnik, a to z dosavadních 800 000 eur na 1,8 milionu eur (neplatí pro podniky v oblasti zemědělství a rybolovu). Tato podpůrná opatření lze dále kombinovat s tzv. podporou de minimis, jejíž výše může dosáhnout 200 000 eur na jeden podnik.

Podnikům, které jsou obzvláště zasaženy probíhající krizí, a jejichž obrat se propadl nejméně o 30%, může stát nově přispět na pokrytí fixních nákladů až částkou 10 milionů eur (zvýšeno ze současných 3 milionů eur.)

Komise rovněž umožnila, aby podpory poskytované ve formě půjček či záruk byly až do konce roku 2022 přeměněny na přímé platby, a to za předpokladu, že budou dodržena pravidla stanovená dočasným rámcem.

Na internetových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže najdete všechny podrobnosti o dočasném rámci a také přehled rozhodnutí Evropské komise, kterými jsou schvalována protikoronavirová podpůrná opatření poskytovaná v České republice.

Tiskové oddělení ÚOHS
21/017

1. března 2021 / Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2020 Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v...

24. února 2021 / Evropská komise schválila pokračování programu COVID nájemné Evropská komise vydala rozhodnutí, jímž povolila České republice pokračovat v opatření veřejné podpory COVID Nájemné, aby pokrývalo měsíce říjen, listopad a prosinec 2020. Podle Komise...

23. února 2021 / Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k revizi Sdělení o důležitých projektech společného evropského zájmu (IPCEI) Evropská komise zahájila dne 23. února 2021 veřejnou konzultaci k revizi Sdělení o důležitých projektech společného evropského zájmu (IPCEI

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz