Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže

13. ledna 2022 / Úřad rozhodl o povolení spojení DEKINVEST a STACHEMA Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal ještě před koncem loňského roku rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., a STACHEMA Bratislava a. s

11. ledna 2022 / Předseda Úřadu zastavil řízení se společností NET4GAS z důvodu příznivosti pozdější právní úpravy Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zrušil svým pravomocným rozhodnutím prvostupňové rozhodnutí o možném zneužití dominantního postavení společností Net4Gas a správní řízení v dané věci zastavil

10. ledna 2022 / Úřad povolil ještě před koncem roku dvě spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil v poslední prosincové dekádě dvě spojení soutěžitelů ve zjednodušených řízeních. V obou případech bylo vydáno souhlasné rozhodnutí, neboť podle zjištění Úřadu nebudou mít přezkoumávané fúze za následek podstatné narušení hospodářské...

10. ledna 2022 / Úřad řešil možné protisoutěžní jednání Asociace autoškol mimo správní řízení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyřešil bez zahájení správního řízení možné porušení soutěžních pravidel ze strany Asociace autoškol České republiky, z.s., která sdružuje autoškoly z celé České republiky. Asociace působí jako profesní sdružení soutěžitelů podnikajících v oblasti provozování autoškol

6. ledna 2022 / Nejvyšší správní soud rozhodl ve prospěch Úřadu otázku místního šetření u soutěžitele FORTUNA Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uspěl v závěru loňského roku v několika dalších případech před správními soudy při obhajobě svých rozhodnutí a úkonů

4. ledna 2022 / Společnost GARLAND poškozovala spotřebitele, hrozí jí pokuta téměř 100 milionů korun Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím společnosti GARLAND distributor, s.r.o., pokutu ve výši 96 751 000 Kč za vertikální dohody o určování cen pro další prodej. Jedná se o historicky nejvyšší pokutu uloženou za tento typ protisoutěžního jednání...

15. prosince 2021 / Informační list k prvnímu roku předsedy Petra Mlsny v čele ÚOHS V právě vydaném informačním listu shrnujeme nejdůležitější události, které se odehrály v průběhu prvního roku předsedy Petra Mlsny v čele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

14. prosince 2021 / Skupina Allegro může převzít Mall Group a WE|DO CZ Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení soutěžiteli Allegro.eu získat výlučnou kontrolu nad společnostmi Mall Group a.s. a WE|DO CZ s.r.o. Podle Úřadu nebude mít spojení za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Rozhodnutí již nabylo právní moci

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz

Omluva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, sídlem Brno, třída Kpt. Jaroše 7, PSČ 604 55, IČO 65349423, se tímto omlouvá společnosti RegioJet a.s., sídlem Brno, Náměstí Svobody 86/17, PSČ 602 00, IČO 28333187, za obsah tiskových zpráv nazvaných „Flixbus soutěží férově, odmítl snahy konkurence o koordinaci cen“ a „Výzvy k dodržování cen jsou ze soutěžního hlediska problematické“ zveřejněných na internetových stránkách www.uohs.cz dne 13. 5. 2019, neboť tyto nevyváženě a zavádějícím způsobem informovaly o postupu společnosti RegioJet a.s. vůči FlixBus CZ s.r.o., sídlem Havlíčkova 1029/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 6015697, ve sporu o případné podnákladové ceny této společnosti, čímž bylo neoprávněně zasaženo do pověsti společnosti RegioJet a.s.