Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže

30. listopadu 2023 / Spojení ČEPS a NET4GAS bylo povoleno, hospodářskou soutěž nenaruší Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím spojení soutěžitelů ČEPS, a.s., a NET4GAS Holdings, s.r.o. Podle závěrů Úřadu nedojde v důsledku spojení k podstatnému narušení hospodářské soutěže. Rozhodnutí již nabylo právní moci

24. listopadu 2023 / ÚOHS povolil fúzi na trhu audiovizuální techniky a souvisejících služeb Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve zjednodušeném řízení povolil spojení soutěžitelů SC Czech AFJ, a.s., a Visual Communication, a. s. V důsledku fúze má společnost SC Czech AFJ získat možnost výlučně kontrolovat společnost Visual Communication, a. s. Obě společnosti jsou aktivní i mimo Českou republiku

23. listopadu 2023 / Ekonomičtí experti předávali své znalosti zaměstnancům ÚOHS V rámci zvyšování kvalifikace a prohlubování vzdělávání svých zaměstnanců uspořádal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v minulém týdnu přednášku z oblasti soutěžní ekonomie. Vstoupení se ujali Vitaly Pruzhansky a Iestyn Williams z poradenské společnosti RBB Economics, kteří...

22. listopadu 2023 / ÚOHS povolil fúzi týkající se zejména oblasti pražského developmentu a souvisejících služeb Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku má společnost PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED získat možnost nepřímo výlučně kontrolovat společnost Rextim holding, a. s., a její dceřiné společnosti ČSAD Praha holding...

21. listopadu 2023 / ÚOHS získal ocenění Egovernment The Best 2023 za systém pro vzdálený přístup do správního spisu Systém Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže umožňující vzdálený přístup ke správnímu spisu zvítězil v kategorii ústředních správních úřadů při udělování ocenění Egovernment The Best 2023 za nejzajímavější projekty na poli elektronizace veřejné správy, která vyhlašuje magazín Egovernment

20. listopadu 2023 / MND může získat výlučnou kontrolu nad zásobníkem plynu v Dambořicích Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení společnosti MND a.s. možnost nabýt výlučnou kontrolu ve společnosti Moravia Gas Storage a.s. Podle Úřadu nebude mít spojení za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Rozhodnutí už nabylo právní moci

20. listopadu 2023 / Pokuta pro společnost BEKO za maření místního šetření ÚOHS převyšuje 13 milionů korun Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil společnosti BEKO SPÓLKA AKCYJNA pokutu ve výši 13 651 000 korun za spáchání přestupku spočívajícího v porušení povinnosti poskytnout součinnost v průběhu šetření na místě prováděném Úřadem v obchodních prostorách jejího odštěpného...

16. listopadu 2023 / Žádost o vyjádření k závazkům navrženým společností Zásilkovna Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též „Úřad“) vede s účastníkem řízení, společností Zásilkovna s.r.o., se sídlem Českomoravská 2408/1a, Libeň, Praha 9, IČO 28408306 (dále též „Zásilkovna“), správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0533/2020/KD ve věci možného porušení...

15. listopadu 2023 / Úřad povolil spojení na telekomunikačním trhu, CETIN však musí splnit závazky a provést investice Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil spojení soutěžitelů CETIN a.s. a Nej.cz s.r.o., jeho realizaci však podmínil splněním závazků navržených ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže. Rozhodnutí již nabylo právní moci

14. listopadu 2023 / Za kartel při modernizace železničních přejezdů uložil Úřad pokuty společnostem KTA Technika a První SaZ Plzeň Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil společnostem KTA technika, s.r.o., a První SaZ Plzeň a.s (dále jen „KTA Technika“ a První SaZ“) pokuty v celkové výši 3 173 000 korun za uzavírání zakázaných dohod souvisejících s veřejnými zakázkami (tzv. bid rigging

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz