Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory

10. března 2021 / Pokračování podpůrného programu na podporu lázeňského sektoru COVID Lázně II schváleno Evropskou komisí Evropská komise vydala pozitivní rozhodnutí, na jehož základě bude možno pokračovat v podpoře subjektů poskytujících lázeňské léčebné a rehabilitační procedury a péči

9. března 2021 / Evropská komise schválila změny u některých stávajících podpůrných opatření na pomoc podnikům zasaženým vládními opatřeními v souvislosti s COVID-19 V souvislosti s probíhající pandemií nemoci COVID-19 a přijatými vládními opatřeními byla Evropskou komisí schválena pro Českou republiku celá řada podpůrných opatření na základě dočasného rámce

8. března 2021 / Evropská komise povolila veřejnou podporu pro lyžařské areály postižené koronavirovou pandemií Evropská komise povolila veřejnou podporu pro lyžařské areály postižené koronavirovou pandemií   Evropská komise povolila České republice realizovat podpůrné opatření COVID sport III – lyžařská střediska. Ve svém rozhodnutí Komise konstatovala, že podpůrný program v objemu 1 miliardy

1. března 2021 / Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2020 Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění, povinen poskytnout Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 30. dubna 2021 informace...

24. února 2021 / Evropská komise schválila pokračování programu COVID nájemné Evropská komise vydala rozhodnutí, jímž povolila České republice pokračovat v opatření veřejné podpory COVID Nájemné, aby pokrývalo měsíce říjen, listopad a prosinec 2020. Podle Komise odpovídají podmínky programu pravidlům stanoveným tzv. dočasným rámcem pro poskytování veřejných...

23. února 2021 / Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k revizi Sdělení o důležitých projektech společného evropského zájmu (IPCEI) Evropská komise zahájila dne 23. února 2021 veřejnou konzultaci k revizi Sdělení o důležitých projektech společného evropského zájmu (IPCEI

15. února 2021 / Evropská komise schválila program kompenzačních bonusů pro OSVČ a společníky malých s. r. o. V pátek 12. února 2021 vydala Evropská komise rozhodnutí, v němž České republice schválila podpůrné opatření týkající se kompenzačních bonusů pro osoby samostatně výdělečně činné a společníky malých společností s ručením omezeným, jejichž obchodní aktivity byly zcela nebo...

11. února 2021 / Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci k návrhu nového oznámení Komise o prosazování pravidel státní podpory vnitrostátními soudy V roce 2019 zveřejnila Komise studii o prosazování pravidel státní podpory a o rozhodnutích vnitrostátních soudů o státní podpoře ve 28 členských státech. Studie odhalila, že v období let 2007–2017 došlo k nárůstu počtu případů státní podpory určených vnitrostátním soudům. Jde...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz