Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory

27. ledna 2021 / Evropská komise schválila program COVID Gastro/Uzavřené provozovny Evropská komise dnes vydala rozhodnutí, jímž České republice povolila podpůrné opatření COVID Gastro/Uzavřené provozovny. Komise konstatovala, že opatření je v souladu s tzv. dočasným rámcem pro veřejné podpory poskytované v souvislosti s koronavirovou pandemii

20. ledna 2021 / Česká republika usiluje u Komise o navýšení limitů „kovidové“ veřejné podpory a její prodloužení Včera ve večerních hodinách předložila Evropská komise členským státům návrh páté změny dočasného rámce, který upravuje pravidla pro poskytování „veřejné podpory“ v souvislosti s pandemií COVID-19

13. ledna 2021 / Změny v programu ochrany zaměstnanosti Antivirus, včetně nového režimu A - Antivirus Plus, schváleny Evropskou komisí Podmínky programu podpory určené na ochranu zaměstnanosti Antivirus byly pozměněny a vyžádaly si proto novou notifikaci a schválení ze strany Evropské komise. V rámci programu Antivirus jsou realizovány tři režimy podpory

6. ledna 2021 / Evropská komise schválila druhou změnu programu záruk „COVID Plus“ poskytovaných v kontextu pandemie COVID-19 Den před Štědrým dnem schválila Evropská komise druhou změnu programu podpory poskytované ve formě záruk

5. ledna 2021 / Evropská komise zveřejnila vzorové formuláře k veřejné podpoře v rámci národních plánů obnovy Generální ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž zveřejnilo Vzorové formuláře (Templates), které mají členským státům pomoci při vypracování jejich vnitrostátních Plánů na podporu oživení a odolnosti (RRF) v souladu s pravidly EU pro veřejnou podporu

23. prosince 2020 / Evropská komise povolila dva podpůrné programy na podporu sportu Evropská komise dnes vydala rozhodnutí, jímž na základě tzv. dočasného rámce povolila České republice dvě opatření veřejné podpory pro oblast sportu

21. prosince 2020 / Prodloužení platnosti některých rozhodnutí schválených dle Dočasného rámce V souvislosti s probíhající pandemií vyvolanou virem SARS COV-19 a přijatými opatřeními byla Evropskou komisí schválena pro Českou republiku celá řada podpůrných opatření

17. prosince 2020 / Úprava výše základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby v České republice V souladu se Sdělením o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úřední věstník C 14, 19. 1. 2008, str. 6) upravila Evropská komise výši základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby v České republice. Nová základní sazba ve výši 0,44 % je účinná od 1.1.2021

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz