Změny v programu ochrany zaměstnanosti Antivirus, včetně nového režimu A - Antivirus Plus, schváleny Evropskou komisí

13. 1. 2021
Podmínky programu podpory určené na ochranu zaměstnanosti Antivirus byly pozměněny a vyžádaly si proto novou notifikaci a schválení ze strany Evropské komise. V rámci programu Antivirus jsou realizovány tři režimy podpory.

Prvním je režim A, který se týká případů, kdy je zaměstnanci nařízena karanténa, a případů, kdy uzavření provozu bylo přímo nařízeno státní správou. Podpora je poskytována jako refundace mzdových nákladů do výše 80 %, maximálně však 39.000Kč/měsíc.

Druhým je režim B, který se týká případů, kdy zaměstnavatel omezil či uzavřel provoz zejména pro omezení odbytu, nedostatek vstupních dodávek či z důvodu absence významné části zaměstnanců v důsledku péče o dítě nebo nařízení karantény. Podpora je poskytována jako  refundace mzdových nákladů do výše 60 %, maximálně však 29.000Kč/měsíc. Nově byl notifikován režim A - Antivirus Plus. V rámci tohoto režimu lze poskytovat podporu v případě, kdy je činnost zaměstnavatele přímo zakázána či významně omezena příslušnými krizovými opatřeními vlády nebo mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví nebo orgánů ochrany veřejného zdraví. Podpora je poskytována do výše 100% mzdových nákladů, maximálně však 50.000,- Kč/měsíc.

Poskytovatelem podpory v rámci uvedených režimů je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Uvedené režimy byly Evropskou komisí posouzeny dle Dočasného rámce a následně schváleny.

Jakmile budou rozhodnutí Evropské komise ve výše uvedených věcech k dispozici, zařadí je Úřad do přehledu rozhodnutí Evropské komise, zveřejněného na webu Úřadu v části věnované pandemii COVID-19.

Tiskové oddělení ÚOHS

21/009

20. ledna 2021 / Česká republika usiluje u Komise o navýšení limitů „kovidové“ veřejné podpory a její prodloužení Včera ve večerních hodinách předložila Evropská komise členským státům návrh páté změny dočasného rámce, který upravuje pravidla pro poskytování „veřejné podpory“ v souvislosti s pandemií COVID-19

6. ledna 2021 / Evropská komise schválila druhou změnu programu záruk „COVID Plus“ poskytovaných v kontextu pandemie COVID-19 Den před Štědrým dnem schválila Evropská komise druhou změnu programu podpory poskytované ve formě záruk

5. ledna 2021 / Evropská komise zveřejnila vzorové formuláře k veřejné podpoře v rámci národních plánů obnovy Generální ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž zveřejnilo Vzorové formuláře (Templates), které mají členským státům pomoci při vypracování jejich vnitrostátních...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz