Zahájení veřejné konzultace k revizi Pokynů pro regionální podporu 2014 - 2020

28. 7. 2020
Evropská komise zahájila dne 23. 7. 2020 veřejnou konzultaci týkající se revidovaných Pokynů k regionální podpoře 2014 - 2020.

Pokyny k regionální podpoře v současném znění zůstanou zachovány do 31. 12. 2021. Změny navrhované v rámci zahájené veřejné konzultace by se měly týkat zejména intenzity podpory a také zařazení některých regionů nyní způsobilých dle čl. 107 (3) (a) SFEU mezi regiony způsobilé dle čl. 107 (3) (c) SFEU. Mezi (c) regiony by nově byly zařazeny  CZ02 Střední Čechy, CZ03 Jihozápad a CZ06 Jihovýchod. V těchto regionech by došlo ke snížení intenzity na 15 %, respektive 20 % do roku 2024. V regionu NUTS II Severozápad by mohla být regionální podpora poskytována až do výše 40 % intenzity, neboť tento region nedosahuje 65 % průměru EU 27. Ostatní NUTS II regiony, které mají vyšší HDP než 65 % průměr EU 27 by měly mít intenzitu 30 %. V regionech způsobilých dle písm. a) cit. čl. SFEU je tak navrhováno zvýšení míry podpory oproti současném míře, která je ve výši 25 %. Stále by bylo možno udělit bonus 10/20% pro malé/střední podniky. 

Přípravu souhrnného stanoviska státních orgánů České republiky koordinuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,

Jiné subjekty mohou připomínky podat přímo Evropské komisi do 30. 9. 2020 a zúčastnit se mohou zde: https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_rag/index_en.html

 

Tiskové oddělení ÚOHS

 

20. ledna 2021 / Česká republika usiluje u Komise o navýšení limitů „kovidové“ veřejné podpory a její prodloužení Včera ve večerních hodinách předložila Evropská komise členským státům návrh páté změny dočasného rámce, který upravuje pravidla pro poskytování „veřejné podpory“ v souvislosti s pandemií COVID-19

13. ledna 2021 / Změny v programu ochrany zaměstnanosti Antivirus, včetně nového režimu A - Antivirus Plus, schváleny Evropskou komisí Podmínky programu podpory určené na ochranu zaměstnanosti Antivirus byly pozměněny a vyžádaly si proto novou notifikaci a schválení ze strany Evropské komise. V rámci programu Antivirus jsou...

6. ledna 2021 / Evropská komise schválila druhou změnu programu záruk „COVID Plus“ poskytovaných v kontextu pandemie COVID-19 Den před Štědrým dnem schválila Evropská komise druhou změnu programu podpory poskytované ve formě záruk

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz