Veřejná konzultace k návrhu Pokynů k některým opatřením státní podpory v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

21. 1. 2020
Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k návrhu Pokynů k některým opatřením státní podpory v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (dále jen „Pokyny k ETS“). Současné Pokyny k ETS končí svou platnost ke dni 31. 12. 2020, návrh nových Pokynů k ETS se tedy týká období od 1. 1. 2021.

Účelem konzultace je shromáždit zpětnou vazbu od všech zúčastněných stran o návrhu nových Pokynů k ETS, a to především v tom smyslu, zda návrh Pokynů k ETS přiměřeně řeší riziko úniku uhlíku v důsledku nepřímých nákladů na emise (zejména pokud jde o způsobilá odvětví pro kompenzaci), při zachování motivace ETS k nákladově efektivní dekarbonizaci hospodářství a minimalizaci narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu.

 

Bližší informace k veřejné konzultaci v angličtině naleznete zde:

https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_ets_stateaid_guidelines/index_en.html

 

Návrh Pokynů k ETS v češtině je dostupný zde:

https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_ets_stateaid_guidelines/draft_ets_guidelines_cs.pdf

 

Tiskové oddělení ÚOHS
20/004/VP001

25. února 2020 / Výzva ke splnění informační povinnosti pro poskytovatele vyrovnávací platby za závazek veřejné služby podle rozhodnutí 2012/21/EU Poskytovatelé podpory, kteří v uplynulých dvou letech financovali tzv. služby obecného hospodářského zájmu a používali pro tento účel rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití...

13. února 2020 / Save the Date – konference o veřejné podpoře 2020 I v letošním roce bude Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádat konferenci o veřejné podpoře. Uskuteční se ve středu a čtvrtek 10. a 11. června 2020 v brněnském sídle ÚOHS

9. září 2019 / Českomalínská bublina Vojtěch Blažek ve svém včerejším článku zveřejněném na webu seznamzprávy.cz úmyslně zamlčel některá fakta, která Úřad o své pobočce v Praze zveřejnil již 26. 3. 2019 na svém...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz