Výzva ke splnění informační povinnosti pro poskytovatele vyrovnávací platby za závazek veřejné služby podle rozhodnutí 2012/21/EU

26. 2. 2018
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže z pozice centrálního koordinačního orgánu v oblasti veřejné podpory v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů vyzývá v souladu s § 5 odst. 1 písm. c) tohoto zákona poskytovatele veřejné podpory k poskytnutí údajů rozhodných ke splnění informační povinnosti stanovené v čl. 9 rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) (dále jen „Rozhodnutí“).

Podle tohoto ustanovení jsou členské státy povinny předložit každé dva roky zprávu o provádění Rozhodnutí, která obsahuje podrobný popis podmínek použití ve všech odvětví, včetně odvětví sociálního bydlení a nemocniční péče.  

Požadavky na formát zprávy, které Evropská komise letos předložila, byly zapracovány do tabulek připojených k této výzvě, které Úřad připravil pro účely sběru potřebných údajů. Spolu s tabulkou Úřad zpracoval také návod, který by měl poskytovatelům veřejné podpory pomoci s vyplňováním tabulek. Úřad také shrnul přehled odpovědí na nejčastější dotazy, které obdržel od poskytovatelů podpory v minulých letech, s cílem napomoci s plněním předmětu této výzvy v tomto roce. 

Vyplněnou tabulku je nutné zaslat v elektronické podobě ve formátu xls na podatelnu Úřadu posta@compet.cz nejpozději do konce dubna 2018. Na základě poskytnutých údajů Úřad vypracuje finální zprávu pro Evropskou komisi, která bude následně zveřejněna na jejích stránkách http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/public_services_en.html#reports .

 

Tabulka SGEI 2012_21_EU_2016 Tabulka SGEI 2012_21_EU_2016  

Návod pro vyplnění tabulky sloužící ke shromáždění informací požadovaných Evropskou komisí s ohledem na informační povinnost orgánů ČR dle článku 9 Rozhodnutí Komise 2012/21/EU Návod pro vyplnění tabulky sloužící ke shromáždění informací požadovaných Evropskou komisí s ohledem na informační povinnost orgánů ČR dle článku 9 Rozhodnutí Komise 2012/21/EU 

Nejčastější dotazy poskytovatelů Nejčastější dotazy poskytovatelů

 

Tiskové oddělení ÚOHS
18/015/VP006

17. září 2020 / Svatomartinská konference se uskuteční i letos Navzdory ztíženým podmínkám Úřad pro ochranu hospodářské soutěže věří, že i letos uspořádá další ročník Svatomartinské konference o aktuálním dění v soutěžním právu

16. září 2020 / Veřejná konzultace k ověření vhodnosti předpisů upravujících podporu v oblasti zavádění širokopásmových sítí Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci vyzývající členské státy a další zúčastněné strany, aby poskytly své názory a komentáře ke stávajícím pravidlům EU pro státní podporu...

11. září 2020 / Nehledejme transparentnost ÚOHS v telefonních číslech na zaměstnance Po úterním setkání prezidenta republiky s předsedou vlády, na němž se mimo jiné řešilo fungování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, se objevilo velké množství článků a komentářů...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz