Aktualizované analytické přehledy financování infrastruktury

5. 1. 2017
Evropská komise aktualizovala část návodných dokumentů pro poskytovatele k posuzování přítomnosti veřejné podpory a jejímu vhodnému ošetření u veřejného financování infrastrukturních projektů ve vybraných odvětvích.

V návaznosti na vydání Sdělení o pojmu veřejná podpora v červenci loňského roku vydala Komise na sklonku roku také nové, resp. aktualizované analytické přehledy pro financování infrastruktury. Jde o návodné dokumenty pro poskytovatele, z nichž lze vyčíst, jaké rysy musí projekt mít, aby jej bylo možné financovat zcela mimo rámec veřejné podpory, a za jakých podmínek lze uplatňovat příslušné výjimky pro veřejnou podporu. Zcela nové, resp. aktualizované jsou tyto přehledy:

  • Úvodní (obecný) analytický přehled
  • Analytický přehled vodohospodářské infrastruktury
  • Analytický přehled infrastruktury silnic, mostů, tunelů a vnitrozemských vodních cest
  • Analytický přehled infrastruktury železniční dopravy, podzemní a místní dopravy
  • Analytický přehled přístavní infrastruktury
  • Analytický přehled kulturní infrastruktury

Z  přehledů vydaných Komisí v roce 2015 pak zůstávají aktuální přehled pro broadbandovou infrastrukturu, letištní infrastrukturu, infrastrukturu výzkumu, vývoje a inovací, sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu, energetickou infrastrukturu a infrastrukturu odpadových služeb.

Všechny přehledy jsou právně nezávazné pracovní dokumenty Komise vytvořené pouze v angličtině. Dostupné jsou na webu Úřadu v sekci Manuály, metodiky a další dokumenty.

Tiskové oddělení ÚOHS
17/003/VP01

 

8. prosince 2017 / Stanovení nové základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby V souladu se Sdělením o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úřední věstník C 14, 19. 1. 2008, str. 6) upravila Evropská komise výši základní sazby pro výpočet...

13. října 2017 / Zveřejněna Metodická příručka k rozdělování a spojování podniků z pohledu pravidel podpory de minimis Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství vypracoval „Metodickou příručku k rozdělování a spojování podniků z pohledu pravidel podpory de minimis...

1. září 2017 / Nové povinnosti pro poskytovatele i příjemce regionální podpory zavedené novelou obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER) Dne 10. 7. 2017 nabylo účinnosti Nařízení Komise č. 2017/1084 ze dne 14. 6. 2017, pokud jde o podporu na přístavní a letištní infrastrukturu, prahové hodnoty oznamovací povinnosti pro podporu...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz