Aktualizované analytické přehledy financování infrastruktury

5. 1. 2017
Evropská komise aktualizovala část návodných dokumentů pro poskytovatele k posuzování přítomnosti veřejné podpory a jejímu vhodnému ošetření u veřejného financování infrastrukturních projektů ve vybraných odvětvích.

V návaznosti na vydání Sdělení o pojmu veřejná podpora v červenci loňského roku vydala Komise na sklonku roku také nové, resp. aktualizované analytické přehledy pro financování infrastruktury. Jde o návodné dokumenty pro poskytovatele, z nichž lze vyčíst, jaké rysy musí projekt mít, aby jej bylo možné financovat zcela mimo rámec veřejné podpory, a za jakých podmínek lze uplatňovat příslušné výjimky pro veřejnou podporu. Zcela nové, resp. aktualizované jsou tyto přehledy:

  • Úvodní (obecný) analytický přehled
  • Analytický přehled vodohospodářské infrastruktury
  • Analytický přehled infrastruktury silnic, mostů, tunelů a vnitrozemských vodních cest
  • Analytický přehled infrastruktury železniční dopravy, podzemní a místní dopravy
  • Analytický přehled přístavní infrastruktury
  • Analytický přehled kulturní infrastruktury

Z  přehledů vydaných Komisí v roce 2015 pak zůstávají aktuální přehled pro broadbandovou infrastrukturu, letištní infrastrukturu, infrastrukturu výzkumu, vývoje a inovací, sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu, energetickou infrastrukturu a infrastrukturu odpadových služeb.

Všechny přehledy jsou právně nezávazné pracovní dokumenty Komise vytvořené pouze v angličtině. Dostupné jsou na webu Úřadu v sekci Manuály, metodiky a další dokumenty.

Tiskové oddělení ÚOHS
17/003/VP01

 

12. dubna 2017 / Aktualizace příručky k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory de minimis Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství vypracoval aktualizaci příručky k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory de minimis

21. března 2017 / Registrace na květnovou konferenci veřejné podpory je spuštěna Zájemci o účast na konferenci k problematice veřejné podpory, kterou pořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve svém sídle ve dnech 17.–18. května 2017, se již mohou registrovat

16. března 2017 / Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2016 Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz