Aktualizované analytické přehledy financování infrastruktury

5. 1. 2017
Evropská komise aktualizovala část návodných dokumentů pro poskytovatele k posuzování přítomnosti veřejné podpory a jejímu vhodnému ošetření u veřejného financování infrastrukturních projektů ve vybraných odvětvích.

V návaznosti na vydání Sdělení o pojmu veřejná podpora v červenci loňského roku vydala Komise na sklonku roku také nové, resp. aktualizované analytické přehledy pro financování infrastruktury. Jde o návodné dokumenty pro poskytovatele, z nichž lze vyčíst, jaké rysy musí projekt mít, aby jej bylo možné financovat zcela mimo rámec veřejné podpory, a za jakých podmínek lze uplatňovat příslušné výjimky pro veřejnou podporu. Zcela nové, resp. aktualizované jsou tyto přehledy:

  • Úvodní (obecný) analytický přehled
  • Analytický přehled vodohospodářské infrastruktury
  • Analytický přehled infrastruktury silnic, mostů, tunelů a vnitrozemských vodních cest
  • Analytický přehled infrastruktury železniční dopravy, podzemní a místní dopravy
  • Analytický přehled přístavní infrastruktury
  • Analytický přehled kulturní infrastruktury

Z  přehledů vydaných Komisí v roce 2015 pak zůstávají aktuální přehled pro broadbandovou infrastrukturu, letištní infrastrukturu, infrastrukturu výzkumu, vývoje a inovací, sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu, energetickou infrastrukturu a infrastrukturu odpadových služeb.

Všechny přehledy jsou právně nezávazné pracovní dokumenty Komise vytvořené pouze v angličtině. Dostupné jsou na webu Úřadu v sekci Manuály, metodiky a další dokumenty.

Tiskové oddělení ÚOHS
17/003/VP01

 

7. května 2018 / Stanovení nové základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby V souladu se Sdělením o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úřední věstník C 14, 19. 1. 2008, str. 6) upravila Evropská komise výši základní sazby pro výpočet...

27. dubna 2018 / Veřejná diskuze o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyzývá k účasti ve veřejné diskuzi o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž

24. dubna 2018 / Výroční zpráva 2017 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává Výroční zprávu 2017, v níž shrnuje svou činnost v uplynulém roce v oblastech svých kompetencí, tedy hospodářské soutěže, významné...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz