Aktualizované analytické přehledy financování infrastruktury

5. 1. 2017
Evropská komise aktualizovala část návodných dokumentů pro poskytovatele k posuzování přítomnosti veřejné podpory a jejímu vhodnému ošetření u veřejného financování infrastrukturních projektů ve vybraných odvětvích.

V návaznosti na vydání Sdělení o pojmu veřejná podpora v červenci loňského roku vydala Komise na sklonku roku také nové, resp. aktualizované analytické přehledy pro financování infrastruktury. Jde o návodné dokumenty pro poskytovatele, z nichž lze vyčíst, jaké rysy musí projekt mít, aby jej bylo možné financovat zcela mimo rámec veřejné podpory, a za jakých podmínek lze uplatňovat příslušné výjimky pro veřejnou podporu. Zcela nové, resp. aktualizované jsou tyto přehledy:

  • Úvodní (obecný) analytický přehled
  • Analytický přehled vodohospodářské infrastruktury
  • Analytický přehled infrastruktury silnic, mostů, tunelů a vnitrozemských vodních cest
  • Analytický přehled infrastruktury železniční dopravy, podzemní a místní dopravy
  • Analytický přehled přístavní infrastruktury
  • Analytický přehled kulturní infrastruktury

Z  přehledů vydaných Komisí v roce 2015 pak zůstávají aktuální přehled pro broadbandovou infrastrukturu, letištní infrastrukturu, infrastrukturu výzkumu, vývoje a inovací, sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu, energetickou infrastrukturu a infrastrukturu odpadových služeb.

Všechny přehledy jsou právně nezávazné pracovní dokumenty Komise vytvořené pouze v angličtině. Dostupné jsou na webu Úřadu v sekci Manuály, metodiky a další dokumenty.

Tiskové oddělení ÚOHS
17/003/VP01

 

9. srpna 2017 / Konsolidované znění obecného nařízení o blokových výjimkách zveřejněno Jak Úřad informoval v aktualitě ze dne 23. 6. 2017, Evropská komise přijala změny nařízení č. 651/2014 (též známého jako obecné nařízení o blokových výjimkách nebo GBER

3. července 2017 / Od 1. 7. 2017 je účinné nové znění zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory Dne 1. 7. 2017 nabyly účinnosti dva zákony, které mění znění zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje...

23. června 2017 / Nařízení měnící obecné nařízení o blokových výjimkách bylo oficiálně zveřejněno v Úředním věstníku EU ve všech jazykových verzích Jak ÚOHS podrobněji informoval v aktualitě ze dne 22. 5. 2017, Evropská komise přijala nová pravidla pro veřejnou podporu, na jejichž základě lze poskytovat podporu na přístavy a letiště

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz