Poskytování podpor de minimis do 30. 6. 2014 dle stávajících předpisů

3. 12. 2013
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství informují o změnách, které nastanou v roce 2014 v oblasti poskytování podpory de minimis.

Jedná se o změny následujících stávajících právních předpisů, jejichž platnost končí 31. prosince 2013:

  • nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
  • nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů;
  • nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004 – Evropská komise prozatím nepředstavila návrh nového nařízení.

Revidované předpisy upravující poskytování podpor de minimis vstoupí v účinnost k 1. lednu 2014. Evropská komise je přijme a zveřejnění pravděpodobně až ve druhé polovině prosince 2013. S ohledem na tuto skutečnost a s cílem poskytnout členským státům dostatek času pro přizpůsobení se novým pravidlům umožňuje Evropská komise aplikovat přechodné opatření a poskytovat podpory de minimis podle výše uvedených stávajících nařízení až do 30. června 2014.

Vzhledem k tomu, že od zveřejnění nových předpisů do jejich vstupu v účinnost nebude pro adaptaci na nové podmínky dostatek času, Česká republika využije přechodných ustanovení stávajících právních předpisů. V případě poskytování podpor de minimis v období od 1. 1. 2014 až do 30. 6. 2014 budou beze změn aplikována výše uvedená stávající nařízení Komise. Nové předpisy budou aplikovány od 1. července 2014. K tomuto datu bude také aktualizován Centrální registr podpor malého rozsahu.

V této souvislosti doporučujeme sledovat webové stránky koordinačních orgánů, jakož i novinky v Centrálním registru podpor malého rozsahu, které budou průběžně aktualizovány o nově dostupné informace.

 

Odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS
13/100/VP022

 

9. dubna 2020 / Rozcestník ÚOHS ke koronavirové krizi Probíhající koronavirová pandemie a zavedená nouzová opatření přináší každodenní negativní dopady nejen na makroekonomické úrovni na ekonomiku České republiky, ale současně i na...

6. dubna 2020 / Notifikace veřejných podpor na boj s důsledky pandemie jsou v přípravě, jedna už je v Bruselu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v těchto dnech připravuje ve spolupráci s ministerstvy notifikace programů veřejné podpory, která jsou určeny na boj s koronavirovou pandemií i jejími...

6. dubna 2020 / Dočasný rámec pro poskytování podpor podnikům za současné krize rozšířen Necelé dva týdny od přijetí Dočasného rámce pro opatření veřejné podpory na podporu ekonomiky zasažené současným COVID-19 (dále jen „Dočasný rámec“) přijala Evropská komise pozměňovací...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz