Jarní konference o veřejné podpoře

13. 4. 2012
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá pravidelnou Jarní konferenci v oblasti veřejné podpory, zaměřenou na novinky v této oblasti. Konference se uskuteční dne 31. května 2012 v sídle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně a jejím hlavním tématem budou služby obecného hospodářského zájmu.

Jarní konference, jež je určena pro odbornou veřejnost, zejména zástupce poskytovatelů a příjemců veřejné podpory, bude výbornou příležitostí k získání aktuálních informací z oblasti veřejné podpory. Po uvítací řeči předsedy ÚOHS Petra Rafaje a ředitele odboru veřejné podpory Milana Bumbálka představí I. místopředseda ÚOHS Hynek Brom novelu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. Novela přináší zejména zpřesnění základních pojmů v oblasti vnitrostátního práva (například den poskytnutí podpory malého rozsahu), povinnost poskytovatele podpory malého rozsahu uvést v právním úkonu poskytnutí podpory malého rozsahu název přímo použitelného předpisu Evropské unie, podle kterého byla podpora malého rozsahu poskytnuta, a odkaz na jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie a opatření k nápravě v případě nezaznamenání údajů o poskytnuté podpoře do centrálního registru podpor malého rozsahu.

Zástupci odboru veřejné podpory Tomáš Ehrenberger a Gabriela Kinclová představí nové právní předpisy regulující poskytování vyrovnávací služby za výkon služby obecného hospodářského zájmu přijaté v prosinci 2011. Tyto právní předpisy nahrazují legislativní akty tzv. altmarského balíčku z roku 2005. Na konferenci také vystoupí advokát Jiří Buryan s příspěvkem věnovaným vztahu služeb obecného hospodářského zájmu a veřejným zakázkám.

V odpoledním bloku bude prezentován nový přístup Evropské komise k financování infrastruktury, ovlivněný rozsudkem Tribunálu ve věci letiště Leipzig/Halle. Představitel Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii Ondřej Dostal rozebere ve svém příspěvku připravovanou legislativu Evropské komise v oblasti veřejné podpory a na závěr konference Michael Kincl seznámí posluchače s vybranými aktuálními rozhodnutími v oblasti veřejné podpory.  

Konference bude probíhat v českém jazyce. O způsobu přihlašování a výši konferenčního poplatku bude ÚOHS v nejbližší době informovat na svých webových stránkách.  

file iconProgram konference

Přihlašovací formulář

 

Bližší údaje lze získat u asistentky I. místopředsedy ÚOHS Lucie Chovítkové (lucie.chovitkova@compet.cz, tel. 542 167 235).

 

12/076/VP007

9. července 2020 / Nová vyhláška v oblasti podpory de minimis přináší novou povinnost pro poskytovatele Dne 1. 7. 2020 vstoupila v účinnost nová vyhláška č. 298/2020 Sb. ze dne 15. 6. 2020, o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního...

8. července 2020 / Evropská komise schválila program veřejné podpory pro OSVČ ve výši 15 miliard korun Evropská komise svým pondělním rozhodnutím vydaným podle dočasného rámce povolila program veřejné podpory v celkovém objemu až 15 miliard korun, která je určena pro osoby samostatně výdělečně...

3. července 2020 / Veřejná konzultace k úpravě a prodloužení platnosti nařízení 360/2012 na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu Vzhledem k tomu, že nařízení Komise (EU) č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz