Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek

31. srpna 2006 / Předseda Úřadu zamítl rozklad společnosti Patria Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina zamítl svým druhostupňovým rozhodnutím ze dne 7. června 2006 proti závěrům prvostupňového řízení ÚOHS

31. srpna 2006 / Prostějov při výstavbě centra nepostupoval podle zákona o veřejných zakázkách Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil svým dosud nepravomocným prvostupňovým rozhodnutím pokutu půl milionu korun městu Prostějov.

31. srpna 2006 / VZP byla znovu pokutována Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) znovu konstatoval porušení pravidel při zadávání veřejných zakázek ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Zadavateli byla uložena pokuta v souhrnné výši 400 tisíc korun. Porušení zákona se týká zakázek na centrální nákup léčiv

31. srpna 2006 / Nesplnění povinnosti zadavatelem neovlivnilo pořadí uchazečů Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina zamítl rozklad uchazeče Mikroelektronika spol. s r.o. proti zadání veřejné zakázky Dopravního podniku města Pardubic na „Zavedení nového odbavovacího systému cestujících MHD v Pardubicích“

31. srpna 2006 / Český rozhlas pochybil, když změnil zadávací podmínky Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina svým rozhodnutím z konce dubna 2006 uložil Českému rozhlasu zrušit zadávací řízení na poskytování služeb mobilního operátora.

31. srpna 2006 / Napoleonská expozice bez výběrového řízení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil městu Slavkov u Brna a místnímu historickému muzeu pokuty ve shodné výši 15 tisíc korun za porušení zákona o veřejných zakázkách. Pochybení se týkají realizace Napoleonské expozice v loňském roce na místním zámku

31. srpna 2006 / Fakultní nemocnice v Motole nepochybila Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina svým druhostupňovým rozhodnutím potvrdil, že zadavatel Fakultní nemocnice v Motole neporušil zákon při zadávání veřejné zakázky na „FN v Motole – řešení havarijní situace v dětské části – 1. fáze“.

31. srpna 2006 / Patria se svým podáním neuspěla Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zastavil správní řízení vedené s ministerstvem obrany ohledně zakázky na přezbrojení armády ČR obrněnými transportéry.

31. srpna 2006 / Předseda Pecina ve věci Lesů ČR potvrdil předchozí verdikt ÚOHS Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martin Pecina potvrdil svými čtyřmi rozhodnutími ze dne 13. dubna 2006 předchozí závěry prvostupňových řízení ve věci Lesů ČR a jejich postupu při výběru dodavatelů na zajištění lesnických činností.

31. srpna 2006 / Pokuta Zlínu 200 tisíc potvrzena Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martin Pecina svým druhostupňovým rozhodnutím ze dne 22. března 2006 potvrdil uložení dvousettisícové pokuty Statutárnímu městu Zlín

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz