Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek

7. září 2006 / Chyby v zakázkách na Ostravsku Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v minulých dnech nepravomocně sankcionoval ostravský městský obvod Mariánské Hory a Hulváky u zakázky na výměnu oken. Pokuta v tomto případě činí 30 tisíc korun. Jednalo se přitom o velmi závažné porušení zákona o veřejných zakázkách...

7. září 2006 / Pokuta zemědělské agentuře potvrzena Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martin Pecina svým druhostupňovým rozhodnutím potvrdil uložení pokuty 40 tisíc korun Zemědělské agentuře a pozemkovému úřadu v Opavě za pochybení při zadávání veřejné zakázky na výstavbu poldrů v oblasti Darkovice. Pochybení...

7. září 2006 / Další pokuta za autobusový terminál uložená městu Havlíčkův Brod Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil městu Havlíčkův Brod v pořadí již druhou pokutu za porušení zákona o veřejných zakázkách v souvislosti s výstavbou autobusového terminálu

7. září 2006 / Soudní přezkumy ve prospěch ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uspěl v minulých dnech v celkem šesti soudních sporech u Krajského soudu v Brně. Tři se týkají oblasti veřejných zakázek a stejný počet hospodářské soutěže

7. září 2006 / ÚOHS vyhrál dva soudní spory Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyhrál koncem loňského roku dva soudní spory v oblasti veřejných zakázek.

7. září 2006 / Ministerstvo informatiky ve třech případech porušilo zákon Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v minulých dnech vydal tři prvostupňová rozhodnutí, kterými konstatoval porušení zákona o veřejných zakázkách ze strany Ministerstva informatiky. Ve dvou případech bylo zadavateli uloženo zrušit zadávací řízení

7. září 2006 / Krajský soud potvrdil porušení zákona Krajský soud v Brně zamítl žalobu města Kyjov proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým mu byla uložena pokuta ve výši 35 000,- Kč za závažná porušení zákona o zadávání veřejných zakázek

7. září 2006 / Zlín opakovaně porušil zákon Pokuty v souhrnné výši přesahující částku 300 tisíc korun uložil v minulých dnech Statutárnímu městu Zlín Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

7. září 2006 / Pochybení nemělo vliv na pořadí uchazečů Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina svým rozhodnutím ze dne 29. září 2005 zamítl rozklad společnosti SURMET ve věci veřejné zakázky ministerstva zemědělství na zajištění letecké hasičské služby v roce 2005

7. září 2006 / Dolní Třebonín byl sankcionován jednou z nejvyšších pokut za zakázky Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář svým druhostupňovým rozhodnutím ze dne 27. července 2005 potvrdil uložení pokuty ve výši 300 tisíc korun obci Dolní Třebonín na Českokrumlovsku

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz