Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek

7. září 2006 / Brno musí provést nový výběr Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář zamítl rozklad týkající se veřejné zakázky statutárního města Brna na geografický informační systém

7. září 2006 / Česká správa letišť postupovala v souladu se zákonem Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže svým rozhodnutím ze dne 16. března 2005 potvrdil správnost postupu České správy letišť při zadávání veřejné zakázky na „dodávku řešení Enterprise Resource Planning.“ Zamítl tak rozklad, který podala společnost SAP ČR

7. září 2006 / ÚOHS opakovaně potvrdil uložení pokuty městské části Brno-střed Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář svým druhostupňovým rozhodnutím ze dne 7. února 2005 potvrdil uložení pokuty 300.000,- Kč městské části Brno-střed za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek v případě celkem sedmi zakázek

7. září 2006 / Ředitelství silnic a dálnic neporušilo zákon Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář svým druhostupňovým rozhodnutím ze dne 31. ledna 2005 zamítl rozklad Sdružení I/6 Praha - Pavlov ve věci přezkoumání rozhodnutí zadavatele Ředitelství silnic a dálnic ČR na zhotovení veřejné zakázky „Projekt E III – 3 Silnice I/6 Praha – Pavlov.“

7. září 2006 / SZIF byla uložena pokuta 70 tisíc korun Pokutu 70 tisíc korun Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) potvrdil svým druhostupňovým rozhodnutím ze dne 11. ledna 2005 předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář

7. září 2006 / České dráhy ve dvou případech porušily zákon Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář zamítl v minulých dnech tři rozklady týkající se veřejných zakázek Českých drah

7. září 2006 / Dolním Kounicím byla poprvé uložena pokuta Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil městu Dolní Kounice pokutu ve výši 15 000 Kč za závažné porušení zákona o zadávání veřejných zakázek

5. září 2006 / ÚOHS začal prošetřovat mýtné Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dne 15. prosince 2005 správní řízení se zadavatelem Ministerstvem dopravy, ohledně jeho postupu při zadávání veřejné zakázky na mýtné

5. září 2006 / Žaloba obce Hlubočky zamítnuta Krajský soud v Brně zamítl žalobu Obce Hlubočky proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

5. září 2006 / Kontrola postupu ČSTV vyústila v zahájení 12 správních řízení Zadavatelé chybovali při výstavbě sportovišť

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz