Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory

9. července 2020 / Nová vyhláška v oblasti podpory de minimis přináší novou povinnost pro poskytovatele Dne 1. 7. 2020 vstoupila v účinnost nová vyhláška č. 298/2020 Sb. ze dne 15. 6. 2020, o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenávání (dále jen „nová vyhláška“...

8. července 2020 / Evropská komise schválila program veřejné podpory pro OSVČ ve výši 15 miliard korun Evropská komise svým pondělním rozhodnutím vydaným podle dočasného rámce povolila program veřejné podpory v celkovém objemu až 15 miliard korun, která je určena pro osoby samostatně výdělečně činné, jež byly zasaženy důsledky koronavirové pandemie

3. července 2020 / Veřejná konzultace k úpravě a prodloužení platnosti nařízení 360/2012 na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu Vzhledem k tomu, že nařízení Komise (EU) č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu (dále jen „nařízení“) je použitelné do konce tohoto roku (dle článku 5...

3. července 2020 / Evropská komise prodloužila účinnost některých předpisů veřejné podpory a provedla určité změny, aby pomohla snížit dopady pandemie Evropská komise prodloužila účinnost některých předpisů veřejné podpory, které by jinak pozbyly účinnosti na konci tohoto roku (2020). V souvislosti se snahou zmírnit dopady pandemie byly také provedeny některé změny předpisů veřejné podpory

30. června 2020 / Komise přijala další změnu Dočasného rámce umožňující poskytnout podporu podnikům postiženým opatřeními přijatými v souvislosti s COVID-19 Evropská komise přijala třetí změnu Dočasného rámce, na jehož základě je možno poskytovat podpory podnikům postiženým opatřeními přijatými v důsledku COVID-19

26. června 2020 / Evropská komise schválila koronavirovou podporu pro podniky v Moravskoslezském kraji Evropská komise svým rozhodnutím schválila České republice další program veřejné podpory zaměřené na překonávání následků koronavirové epidemie. Poskytovatelem podpor v celkovém objemu až 70 milionů korun bude Moravskoslezský kraj a podpořit má podniky v tomto regionu. Program byl Komisí...

23. června 2020 / Stanovení nové základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby V souladu se Sdělením o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úřední věstník C 14, 19. 1. 2008, str. 6) upravila Evropská komise výši základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby v České republice. Nová základní sazba je od 1. 7. 2020 ve výši 1,13 %

23. června 2020 / Veřejná konzultace EK k problematice subvencí ze třetích zemí a jejich dopadů na jednotný trh Evropská komise vydala v minulém týdnu tzv. Bílou knihu, v níž se zabývá rušivými účinky zahraničních subvencí na jednotném trhu Evropské unie. Komise současně zahájila k této problematice veřejnou konzultaci a žádá zúčastněné strany, aby se k možnostem uvedeným v Bílé knize...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz