Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory

2. prosince 2022 / Evropská komise dokončila hodnocení pravidel státní podpory pro SOHZ v oblasti zdravotních a sociálních služeb První prosincový den Evropská komise zveřejnila výsledky hodnocení pravidel státní podpory pro tzv. služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) vztahující se na zdravotní a sociální služby a na malé částky podpory. Cílem hodnocení bylo ověřit, do jaké míry jsou stávající pravidla...

29. listopadu 2022 / Rada EU schválila nařízení o zahraničních subvencích, omezí nespravedlivé zvýhodnění firem ze třetích zemí Pod vedením českého předsednictví včera Rada Evropské unie definitivně schválila nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh

25. listopadu 2022 / Úřad vysvětluje dění na energetických trzích z hlediska soutěže, veřejných zakázek i veřejné podpory Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes zveřejnil dokument, v němž podrobně popisuje a vysvětluje dění na trzích s elektrickou energií a zemním plynem v posledních dvou letech, a to s ohledem na svou věcnou působnost v oblastech ochrany hospodářské soutěže, veřejných zakázek a veřejné podpory

21. listopadu 2022 / Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k návrhu nařízení de minimis Nové nařízení de minimis má nahradit stávající nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (dále též jen „nařízení č. 1407/2013“), jehož platnost končí 31. 12. 2023

15. listopadu 2022 / ÚOHS včera úspěšně završil svou misi v rámci českého předsednictví Společný tým expertů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu včera vedl poslední zasedání Pracovní skupiny pro hospodářskou soutěž G12 spadající pod COREPER I

15. listopadu 2022 / Evropská komise schválila podporu českým podnikům postiženým vysokými cenami energií Evropská komise dnes oznámila, že schválila České republice program ve výši cca 30 miliard korun na podporu české ekonomiky v souvislosti s válkou Ruska proti Ukrajině. Program byl schválen na základě tzv. dočasného krizového rámce státní podpory

10. listopadu 2022 / Provozovatelé železniční a městské elektrické dopravy budou moci čerpat podporu až 180 milionů eur Evropská komise schválila český program veřejné podpory v objemu 180 milionů eur pro provozovatele železniční a městské dopravy využívající elektrickou trakci . Opatření přispěje ke zlepšení environmentální výkonnosti železniční a městské dopravy v souladu s cíli Strategie Komise...

10. listopadu 2022 / Svatomartinskou konferenci zakončily debaty o zahraničních subvencích či novelizaci ZOHS V prvním panelu druhého dne Svatomartinské konference se hovořilo o v současné době projednávané nové unijní regulaci – nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh, k jejímuž formálnímu přijetí by mohlo dojít ještě v průběhu tohoto měsíce

31. října 2022 / Změny v dočasném krizovém rámci prodlužují platnost opatření a výrazně zvyšují stropy podpory Evropská komise přijala v pátek 28. října 2022 změnu dočasného krizového rámce pro veřejnou podporu, aby umožnila členským státům nadále podporovat hospodářství v souvislosti s válkou Ruska proti Ukrajině. Dočasný krizový rámec (dále také „DKR“) byl přijat 23. března 2022, nyní byl již podruhé novelizovaný

19. října 2022 / Revidovaná pravidla veřejné podpory pro výzkum, vývoj a inovace Evropská komise dnes vydala revidované sdělení o pravidlech veřejné podpory pro výzkum, vývoj a inovace, které stanoví pravidla, podle nichž mohou členské státy poskytovat podnikům státní podporu na výzkumné, vývojové a inovační činnosti při současném zajištění rovných podmínek...

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz