Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory

6. prosince 2021 / Evropská komise přijala upravené sdělení o krátkodobém pojištění vývozních úvěrů Na základě proběhlé kontroly účelnosti veřejné podpory (fitness check) došlo i k přezkumu Sdělení Komise členským státům o uplatňování článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na krátkodobé pojištění vývozních úvěrů 2012/C 392/01 (dále jen „sdělení“

6. prosince 2021 / Revidované pokyny k rizikovému financování přijaty V návaznosti na kontrolu účelnosti veřejné podpory (fitness check) provedenou v roce 2019 a po konzultaci návrhu revidovaného znění pokynů se všemi zúčastněnými stranami přijala Komise revidované Pokyny ke státní podpoře investic v rámci rizikového financování (dále jen „pokyny k rizikovému financování“

25. listopadu 2021 / Předseda ÚOHS dnes jednal v Bruselu s místopředsedkyní Evropské komise Margrethe Vestager Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna jednal dnes večer v rámci pracovní návštěvy Bruselu s místopředsedkyní Evropské komise Margrethe Vestager, v jejíž kompetenci je i oblast hospodářské soutěže

25. listopadu 2021 / Evropská komise přijala novelu Pravidel státní podpory pro významné projekty společného evropského zájmu (IPCEI) Evropská komise dnes přijala novelizovaná Pravidla státní podpory pro významné projekty společného evropského zájmu (IPCEI

22. listopadu 2021 / Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k navrhované revizi pravidel státní podpory pro zavádění širokopásmových sítí Evropská komise vyzvala dne 19. 11. 2021 všechny zúčastněné strany aby do 11. 02. 2022 předložily připomínky k navrhované revizi pravidel státní podpory pro zavádění širokopásmových sítí

18. listopadu 2021 / Evropská komise přijala šestou změnu Dočasného rámce na podporu hospodářského oživení v souvislosti s pandemií způsobenou nemocí Covid-19 Změna dočasného rámce spočívá především v prodloužení jeho platnosti do 30. června 2022. Současně Evropská komise zavádí dvě nová opatření, a sice opatření na podporu investic a opatření na podporu solventnosti. Tyto nové nástroje by měly přispět k dalšímu urychlení zotavení...

10. listopadu 2021 / Stanislav Bělehrádek a Josef Bejček převzali medaile za přínos hospodářské soutěži a veřejnému zadávání Někdejší první předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Stanislav Bělehrádek a akademik Josef Bejček převzali dnes v rámci programu Svatomartinské konference z rukou stávajícího předsedy ÚOHS Petra Mlsny medaile za přínos hospodářské soutěži a veřejnému zadávání. Jednalo...

10. listopadu 2021 / Vedení ÚOHS se setkalo se zástupci soutěžních úřadů ze Slovenska, Maďarska, Rumunska a Kypru V průběhu Svatomartinské konference se nejužší vedení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tedy předseda Petr Mlsna, místopředsedkyně Markéta Dlouhá a místopředsedové Kamil Nejezchleb a Petr Solský, setkalo na krátkém pracovním jednání se svými protějšky ze zahraničních soutěžních...

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz