ÚOHS zastavil řízení s Lesy ČR a uložil opatření k nápravě

4. 9. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pravomocně uzavřel správní řízení se společností Lesy ČR. Řízení bylo zahájeno v lednu 2005, kdy uvedená společnost začala jednostranně ukončovat smlouvy dřevařským firmám.

Těmto společnostem, které jsou ekonomicky závislé na Lesech ČR, hrozil vznik nevratné újmy.

V rámci správního řízení bylo proto 20. ledna 2005 vydáno předběžné opatření ukládající Lesům ČR zdržet se jakéhokoliv jednání, které by znemožňovalo či omezovalo výkon podnikatelské činnosti jejich smluvních partnerů. Zároveň bylo uloženo neuzavírat nové smlouvy týkající se provádění pěstebních činností a prodejů a nákupů dříví bez předchozího projednání dalšího postupu s Úřadem v této oblasti. Toto předběžné opatření bylo zrušeno v dubnu 2005, a to na základě zjištění Úřadu, že odpadly důvody pro další trvání předběžného opatření.

Správní řízení bylo vedeno jak podle českého zákona na ochranu hospodářské soutěže, tak podle článku 82 Smlouvy o založení Evropských společenství, a to pro možné zneužití dominantního postavení. V průběhu řízení navrhly Lesy ČR závazek (opatření), který měl odstranit závadný stav na trhu. ÚOHS po přezkoumání případu dospěl k závěru, že splněním navrženého opatření bude odstraněn závadný stav a proto svým rozhodnutím správní řízení zastavil.

Současně v rozhodnutí o zastavení řízení účastníkovi řízení uložil splnění předloženého opatření, tedy aby pokračoval ve smluvním vztahu se svými partnery, s nimiž má uzavřeny smlouvy s dobou platnosti delší než do konce roku 2004. Tato podmínka platí po celou dobu platnosti smluv, ledaže by mezi Lesy ČR a smluvními partnery došlo k dohodě o zkrácení doby smluvního vztahu.

Výběr smluvních partnerů musí Lesy ČR v budoucnu provádět důsledně na základě transparentních a nediskriminačních výběrových řízení. Tato opatření k nápravě mají být zveřejněna na internetových stránkách www.lesycr.cz, což zajistí, aby partneři účastníka řízení byli informováni o situaci, která nastala vydáním rozhodnutí.

odbor tisku a informací ÚOHS

19. srpna 2019 / Pokuta za nákup ručních granátů pro Ministerstvo obrany ČR byla potvrzena Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil svým pravomocným rozhodnutím uložení pokuty ve výši 7 200 000 korun Ministerstvu obrany České republiky za přestupek...

16. srpna 2019 / „Sektoroví“ zadavatelé musí vypořádat námitky i u podlimitních sektorových veřejných zakázek Krajský soud v Brně potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, podle kterého je „sektorový“ zadavatel povinen vypořádat námitky dodavatele i při zadávání sektorové...

13. srpna 2019 / Kapschi nejde o spravedlnost, ale o zisk Poslední rozsudek Krajského soudu v Brně, který přikazuje Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 30 dnů meritorně rozhodnout ve věci mýtného tendru, se stal příležitostí pro další...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz