Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek

16. března 2023 / Nezapomeňte se registrovat na metodický den o méně využívaných způsobech zadávání Už jen pět dní zbývá do dalšího metodického dne veřejného zadávání, který se formou online přenosu uskuteční v úterý 21. března 2023 od 10 hodin

15. března 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Jan Stejskal dnes podepsali memorandum o vzájemné spolupráci obou institucí

15. března 2023 / Nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh Dne 12. 1. 2023 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh. Nařízení reaguje na skutečnost, že subvence ze třetích států, poskytované podnikům působícím na jednotném trhu EU...

14. března 2023 / Karlovarský kraj uzavíral smlouvy na autobusovou dopravu bez soutěže, pokuta činí 2,7 milionu korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil uložení pokuty ve výši 2 700 000 korun pro Karlovarský kraj za to, že v letech 2018-2021 postupně uzavřel tři smlouvy na zajištění autobusové dopravy bez soutěže o zakázku

7. března 2023 / Ředitelství silnic a dálnic ČR omezilo soutěž v zakázce na aktualizaci orientačního dopravního značení Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil svým pravomocným rozhodnutím, že Ředitelství silnic a dálnic ČR porušilo v zadávacím řízení „D0 aktualizace ODZ exity 10 28“ zákon o zadávání veřejných zakázek. Předseda ÚOHS nicméně v řízení o rozkladu...

1. března 2023 / Správě železnic byla uložena pokuta za zadání nadlimitní veřejné zakázky mimo zadávací řízení Správa železnic v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek rozdělila předmět sektorové veřejné zakázky na opravu havarijního stavu náspu v úseku Hájek – Dalovice km 178,850 – 179,000 a opravu svršku a TV v úseku Hájek – Dalovice km 178,500 – 179,400 tak, že došlo ke snížení...

22. února 2023 / Za nákupy mimo zadávací řízení Úřad uložil centru sportu OLYMP pokutu Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad a potvrdil prvostupňové rozhodnutí, v němž Úřad uložil OLYMP Centru sportu Ministerstva vnitra za přestupky podle zákona o zadávání veřejných zakázek pokutu ve výši 160 tisíc korun

21. února 2023 / Další metodický den se zaměří na méně využívané postupy ve veřejném zadávání První metodický den veřejného zadávání v letošním roce se uskuteční 21. března ve spolupráci s odborníky z Asociace pro veřejné zakázky, a to na téma "s dodavateli se dá jednat a vyjednávat i při zadávání veřejných zakázek

21. února 2023 / Pokuta pro Ministerstvo vnitra za mylný výklad exkluzivity provozovatele datových schránek Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad podaný Ministerstvem vnitra a potvrdil prvostupňové rozhodnutí Úřadu ve věci smlouvy o poskytování služeb provozu a rozvoje Informačního systému datových schránek pro období 2018–2022 uzavřené mezi Ministerstvem vnitra a Českou poštou

17. února 2023 / Do Májové konference zbývá čtvrt roku, Úřad účastníky blíže seznámí s rozhodovacím procesem Druhý ročník Májové konference o veřejných zakázkách bude Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádat v Brně přesně za tři měsíce – 17. a 18. května 2023. Akce je určena zejména pro veřejné zadavatele, dodavatele a odborníky na veřejné zakázky

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz