Chyby v zakázkách na Ostravsku

7. 9. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v minulých dnech nepravomocně sankcionoval ostravský městský obvod Mariánské Hory a Hulváky u zakázky na výměnu oken. Pokuta v tomto případě činí 30 tisíc korun. Jednalo se přitom o velmi závažné porušení zákona o veřejných zakázkách. Zadavatel má nyní patnáctidenní lhůtu na odvolání k předsedovi ÚOHS.

Rada obvodu 31.8.2005 rozhodla o přidělení zakázky na výměnu oken ve dvou domech stejné ulice (Výstavní 2 a 2a) dvěma firmám. Stejný předmět plnění byl přitom rozdělen na dvě smlouvy, které v součtu překročily částku 2 miliony korun rozhodnou pro postup podle zákona o veřejných zakázkách.

Došlo tak k obcházení finančních limitů dělením zakázek a nepoužití zadávacího řízení. Jde o jedno z nejzávažnějších porušení zákona, neboť v takových případech je vyloučen jeden ze základních principů a cílů zadávání, totiž otevřená soutěž. Stejnou chybu Mariánské Hory a Hulváky učinily u výměny oken u tří domů na ulici 28. října. Za toto pochybení byla v dubnu 2005 uložena pokuta 50 tisíc korun.

Při stanovení aktuální 30tisícové sankce ÚOHS zohlednil jako polehčující okolnost fakt, že si zadavatel před uzavřením smluv vyžádal ke každé z veřejných zakázek tři nabídky. Podstatná je i skutečnost, že předpokládaná cena přesáhla hranici 2 milionů korun, rozhodnou pro postup podle zákona o veřejných zakázkách, pouze o necelých 88 tisíc korun.

ÚOHS v minulosti sankcionoval také další zadavatele z Ostravska. Společnost VÍTKOVICE ARÉNA například při realizaci stavby technické infrastruktury v okolí Paláce kultury a sportu nepostupovala v roce 2003 podle tehdejšího zákona o zadávání veřejných zakázek a nevyhlásila obchodní veřejnou soutěž, ač výše budoucího peněžitého závazku přesáhla 74 mil. korun bez DPH. Ve stejném roce 2004 dostal pokutu i městský obvod Bartovice a Radvanice, když nevyhlásil obchodní veřejnou soutěž na stavbu domu s pečovatelskou službou. Pokuta činila 45 tisíc korun. Sankcionován byla v minulosti také Ostrava Poruba (regenerace zeleně 200 tisíc korun) nebo ve více případech Orlová.

 Tiskový a personální odbor ÚOHS

27. července 2020 / Předseda ÚOHS má být odvolán kvůli nezávislému rozhodování o zakázkách ministerstev Koaliční rada dnes bude rozhodovat o tom, zda by měla vláda podat prezidentovi České republiky návrh na odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. Předseda...

23. července 2020 / Vyjádření ÚOHS k dnešním informacím médií ohledně návrhu na odvolání předsedy Úřadu Více než rok trvající veřejně publikované spekulace a mnohdy i nepravdivá a stále se opakující prohlášení v médiích poškozují důvěru v Úřad a jeho předsedu. Úřad i pod tímto...

17. července 2020 / Město Dobříš nezákonně využilo „ in house“ zadání, pokuta činí 500 000 korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zamítl rozklad města Dobříš ve věci veřejné zakázky na zajištění nakládání s komunálními odpady, kterou město realizovalo prostřednictvím...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz