Předseda Pecina potvrdil třímilionovou pokutu pro Zlín

12. 9. 2007
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martin Pecina potvrdil uložení třímilionové pokuty pro město Zlín. Tato sankce byla uložena ve správním řízení, které se týká celkem třinácti zakázek v celkové hodnotě převyšujících částku 420 milionů korun.

Šlo například o zakázky na rekonstrukci základních škol, inženýrské sítě pro Kongresové centrum Zlín, úpravy bytových domů, tropickou Amazonii pro ZOO Lešná a jiné. Ve všech třinácti případech se zadavatel dopustil správních deliktů, neboť výběr zájemců při omezení jejich počtu neproběhl transparentním způsobem.

Zadavatel v oznámení zadávacího řízení uveřejnil, že výběr zájemců při omezení jejich počtu bude proveden losem. Losování proběhlo za účasti členů komise jmenované zadavatelem, bez účasti dalších osob. Zadavatel k tomu uvedl, že například účast notáře a vyhotovení notářského zápisu nepovažuje za záruku transparentnosti. Lze souhlasit s názorem, že transparentnost losování je možné zajistit i jinak, než účastí notáře. Šetřené případy, kdy losování provedli vždy tři zástupci zadavatele, jsou však v podstatě situací, kdy losování provedl sám zadavatel. Takový způsob omezení počtu zájemců je však zcela neprůhledný (netransparentní). Existuje důvodný předpoklad, že pověření zástupci budou hájit zájmy zadavatele, což podstatným způsobem snižuje objektivitu losování, v němž zcela absentuje prvek veřejné kontroly nad jeho průběhem. Při způsobu výběru zájemců založeném na principu náhody je nezbytné zajistit nestrannost jeho průběhu (např. účastí všech zájemců nebo notáře), aby bylo možné zcela vyloučit možnost ovlivnění losování. To se však v předmětných zadávacích řízeních nestalo.

Postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit hodnocení nabídek. Nedodržením zásady transparentnosti byla ovlivněna klíčová fáze, v níž jsou z kvalifikovaných uchazečů vybíráni ti, kteří budou vyzváni k podání nabídky. Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto zejména ke stupni závažnosti správního deliktu. Maximální výše sankce mohla v tomto případě činit až 21 milionů. Správní řízení bylo zahájeno na základě kontrolní akce, která byla vedena v polovině roku 2006.

Výsledky kontroly

Zlín byl ke kontrole zadávání veřejných zakázek zvolen zejména proto, že se v minulosti v řadě případů dopustil porušení zákona a jedenkrát dokonce nerespektoval pravomocné rozhodnutí ÚOHS, když rozšiřoval zakázku na dodávku výpočetní techniky bez výběrového řízení. ÚOHS u zadavatele provedl komplexní kontrolu zakázek zadaných od 1.7.2003 do konce roku 2005. Celkem bylo přezkoumáno 71 zakázek a dalších investičních akcí. Z toho ve 42 případech bylo shledáno, že zadavatel postupoval chybně, přičemž pouze v 9 případech nebylo toto porušení zákona závažné. Město Zlín bylo pokutováno u 19 zakázek, v ostatních případech již uplynula lhůta, v které může ÚOHS zadavatele sankcionovat. Proto některá řízení nebyla ani zahajována, v jiných musela být po podaných rozkladech pokuta zrušena. Celkem bylo tedy zahájeno 18 správních řízení, jedno z těchto řízení se ovšem týkalo 13 zakázek.

Nejvyšší pokuty v oblasti veřejných zakázek uložené Úřadem v jednom správním řízení

poplatník

rok

č. SŘ

výše pokuty

právní moc

Statutární město Zlín

2007

S 395/06

3 000 000,00 Kč

ANO

Hl. město Praha  2002  S 155/02  715 000,00 Kč      ANO

Město Hradec Králové

2005

S 249/05

700 000,00 Kč

ANO

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice

2005

S 048/05

500 000,00 Kč

ANO

Ministerstvo práce a sociálních věcí

2006

S 213/06

500 000,00 Kč

ANO

Statutární město Brno

2002

S 114/02

480 284,00 Kč

ANO

 

Pokuty uložené Statutárnímu městu Zlín

č. SŘ

výše pokuty

právní moc

veřejná zakázka

S 395/06

3 000 000,00 Kč

ANO

13 veřejných zakázek

S 126/05

200 000,00 Kč

ANO

Systémový integrátor výpočetní techniky - pokračování (40/2004 Sb.)

S 084/02

95 000,00 Kč

ANO

Systémový integrátor výpočetní techniky

S 041/05

70 000,00 Kč

ANO

Komplexní správa bytů a nebytových prostor ve vlastnictví statutárního města Zlína

S 040/05

50 000,00 Kč

ANO

veřejná zakázka Pojištění

S 125/05

50 000,00 Kč

ANO

Systémový integrátor výpočetní techniky - pokračování (199/1994 Sb.)

S 327/06

30 000,00 Kč

ANO

Chodník Kudlov - I.etapa

S 349/06

25 000,00 Kč

ANO

17. ZŠ - výměna oken a zateplení fasády

S 109/02

17 000,00 Kč

ANO

4 veřejné zakázky

S 029/05

15 000,00 Kč

ANO

Provozovatel útulku pro zvířata v nouzi Vršava

S 384/06

10 000,00 Kč

ANO

Malá scéna Zlín - rekonstrukce, část A

S 127/05

5 000,00 Kč

ANO

Kamerový a dohlížecí systém - etapa II. a III.

S 355/06

5 000,00 Kč

ANO

Rekonstrukce Zámecké restaurace - interiér

S 347/06

3 000,00 Kč

ANO

17. ZŠ, 18. ZŠ – termoregulační ventily

S 386/06

3 000,00 Kč

ANO

Vybudování hřbitovní zdi s kolumbáriem na Lesním hřbitově

odbor vnějších vztahů ÚOHS

27. července 2020 / Předseda ÚOHS má být odvolán kvůli nezávislému rozhodování o zakázkách ministerstev Koaliční rada dnes bude rozhodovat o tom, zda by měla vláda podat prezidentovi České republiky návrh na odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. Předseda...

23. července 2020 / Vyjádření ÚOHS k dnešním informacím médií ohledně návrhu na odvolání předsedy Úřadu Více než rok trvající veřejně publikované spekulace a mnohdy i nepravdivá a stále se opakující prohlášení v médiích poškozují důvěru v Úřad a jeho předsedu. Úřad i pod tímto...

17. července 2020 / Město Dobříš nezákonně využilo „ in house“ zadání, pokuta činí 500 000 korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zamítl rozklad města Dobříš ve věci veřejné zakázky na zajištění nakládání s komunálními odpady, kterou město realizovalo prostřednictvím...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz