ÚOHS zahájil správní řízení ve věci pronájmu tří nemocnic v Olomouckém kraji

28. 8. 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil správní řízení se zadavatelem Nemocnice Olomouckého kraje, a. s., jejímž stoprocentním vlastníkem je Olomoucký kraj. Důvodem zahájení řízení je postup zadavatele při výběrovém řízení na 20letý pronájem nemocnic v Prostějově, Přerově a Šternberku.

V průběhu června 2007 byla uzavřena na základě obchodní veřejné soutěže vyhlášené dle obchodního zákoníku smlouva se společností Středomoravská nemocniční a.s., jejímž vlastníkem je firma AGEL.

  Dle názoru ÚOHS, který může být prokázán až na základě správního řízení, měl v daném případě zadavatel postupovat podle koncesního zákona, smluvní vztah má totiž charakter koncese na služby. AGEL se zavazuje poskytovat v nemocnicích zdravotní péči (tj. služby) v minimálně stávajícím rozsahu a kvalitě, investovat do nemocnic určitou částku v průběhu trvání smlouvy. Firma bude také brát užitky z pronajatých nemocnic (příjmy za poskytovanou péči) a bere na sebe rizika spojená s  provozováním nemocnic.  Dle názoru ÚOHS na charakteru vztahu jako koncese nic nemění ani fakt, že AGEL bude zadavateli platit nájemné. Zadavatel se navíc větší část nájemného (92 %) zavázal investovat zpět do pronajatých nemocnic.

  Za chybný postup hrozí zadavateli pokuta. Jiným způsobem v případě zjištěného porušení zákona již postupovat nelze, neboť smlouva se realizuje.

  ÚOHS uvedený případ posuzoval také z pohledu zákona o ochraně hospodářské soutěže, neboť obdržel návrh na povolení spojení soutěžitelů AGEL/Nemocnice Olomouckého kraje. Toto spojení bylo dne 22. srpna 2007 pravomocně povoleno. Jedním z důvodů byl fakt, že nedochází k překrytí územních oblastí, v nichž působí obě strany fúze. Nedojde tak k navýšení tržních podílů v jednotlivých spádových oblastech.

odbor vnějších vztahů ÚOHS

27. července 2020 / Předseda ÚOHS má být odvolán kvůli nezávislému rozhodování o zakázkách ministerstev Koaliční rada dnes bude rozhodovat o tom, zda by měla vláda podat prezidentovi České republiky návrh na odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. Předseda...

23. července 2020 / Vyjádření ÚOHS k dnešním informacím médií ohledně návrhu na odvolání předsedy Úřadu Více než rok trvající veřejně publikované spekulace a mnohdy i nepravdivá a stále se opakující prohlášení v médiích poškozují důvěru v Úřad a jeho předsedu. Úřad i pod tímto...

17. července 2020 / Město Dobříš nezákonně využilo „ in house“ zadání, pokuta činí 500 000 korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zamítl rozklad města Dobříš ve věci veřejné zakázky na zajištění nakládání s komunálními odpady, kterou město realizovalo prostřednictvím...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz