Druhá nejvyšší pokuta za porušení zákona o veřejných zakázkách

31. 8. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) svým prvostupňovým rozhodnutím ze dne 27. února 2006 uložil nepravomocně druhou nejvyšší pokutu ve své historii za porušení zákona v oblasti zadávání veřejných zakázek. Sankce 750 tisíc korun se týká města Hradec Králové a zakázky na zajištění nakládání s komunálním odpadem.

Zadavatel neomezil rozsah požadovaných informací o kvalifikaci dodavatelů pouze na informace bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky. Zákon o veřejných zakázkách porušil také tím, že vyloučil uchazeče AVE CZ na základě nesprávného posouzení jeho nabídky, která byla z hlediska splnění zadávacích podmínek úplná.

ÚOHS zahájil šetření na základě podnětu z 6. 12. 2005. Den poté požádal o zaslání dokumentace, kterou ale obdržel až 22.12.2005, dva dny poté, co město uzavřelo smlouvu na plnění zakázky se Sdružením MARIUS PEDERSEN GROUP. Ze zákona jednoznačně vyplývá, že požadavky zadavatele na splnění kvalifikace musí mít přímou souvislost s  předmětem zakázky. Stanovení nepřiměřených požadavků na způsobilost uchazečů omezuje okruh dodavatelů. Zadavatel vyžadoval minimálně 70 dopravních prostředků pro nakládání s odpady, 5 zařízení k odstraňování odpadů a 5 ostatních zařízení pro nakládání s odpady. Nespecifikoval ale kapacitu zařízení, přestože ji byl schopen určit.

Právě kapacita zařízení je přitom rozhodující skutečností pro posouzení, zda je uchazeč technicky způsobilý plnit předmět zakázky. Jestli cíleného stavu bude dosaženo jedním nebo více zařízeními není podstatné. Požadavek na technickou způsobilost uchazeče má v daném případě pouze formální charakter bezdůvodně omezující okruh potencionálních dodavatelů schopných i v rámci menšího počtu zařízení předmět zakázky splnit.

Co se týče vyloučení AVE CZ, ÚOHS konstatuje, že v daném případě šlo o nabídku úplnou. Tato firma je členem skupiny AVE a má tedy možnost disponovat v rámci skupiny 7 zařízeními k likvidaci odpadu a nikoliv jenom dvěma, které sama vlastní. Zadavatel přitom v  zadávací dokumentaci nepožadoval, aby uchazeči prokazovali vlastnictví technického vybavení, ale pouze možnost takovým technickým zařízením disponovat. Vyloučení firmy AVE CZ lze označit za velmi závažné, neboť její nabídka měla šanci být vyhodnocena jako nejvýhodnější. Tato společnost totiž nabídla nižší cenu (37 879 319,60 Kč vč. DPH za rok plnění), než uchazeč, kterému byla veřejná zakázka přidělena (50 697 489,30 Kč).

Zadavatel naplnil skutkovou podstatu správního deliktu. Horní hranice možné pokuty v daném případě činí 10 139 495,-- Kč. Z hlediska stanovení stupně závažnosti deliktu ÚOHS vzal v úvahu, že zadavatel závažným způsobem porušil princip nediskriminace. Výše pokuty byla také posouzena vzhledem k ekonomické situaci zadavatele. ÚOHS neshledal, že by pokuta mohla zásadním způsobem ovlivnit ekonomickou situaci zadavatele.

Tiskový a personální odbor ÚOHS

19. září 2019 / Kasační stížnost ÚOHS uspěla, Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek nižšího soudu v kauze mýtného Nejvyšší správní soud včera vydal rozsudek, kterým ruší rozhodnutí Krajského soudu v Brně o žalobě společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r. o. proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu...

9. září 2019 / Předseda Úřadu vrátil rozhodnutí ve věci mýtného tendru k novému projednání Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj dnes vydal rozhodnutí o rozkladu navrhovatele Kapsch Telematic Services, spol. s r. o., proti prvostupňovému rozhodnutí ze dne 20...

9. září 2019 / Českomalínská bublina Vojtěch Blažek ve svém včerejším článku zveřejněném na webu seznamzprávy.cz úmyslně zamlčel některá fakta, která Úřad o své pobočce v Praze zveřejnil již 26. 3. 2019 na svém...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz