Předseda potvrdil: První dodatek k mýtnému byl chybný

23. 8. 2007
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martin Pecina zamítl svým rozhodnutím rozklad sdružení KAPSCH ve věci tzv. dodatku č. 1 k veřejné zakázce ministerstva dopravy na mýtné na českých dálnicích. V prvostupňovém řízení ukončeném na počátku března 2007 ÚOHS konstatoval, že uzavření tohoto dodatku nebylo v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a zadavatel Ministerstvo dopravy ČR se tak dopustil porušení tohoto zákona.

Zadavatel chyboval, neboť dodatek č. 1 uzavřený s firmou KAPSCH dne 8.6.2006, obsahuje změny původních smluv, které jsou v rozporu se zadáním zakázky a vybranou nabídkou. Dodatkem byla například prodloužena lhůta pro dokončení II. etapy do 30.6.2007, pro první čtvrtletí 2007 byla pak snížena minimální povinná účinnost systému na 85 %, byly změněny obchodní podmínky týkající se cen nových prací pro případ rozšíření systému.

Druhé porušení zákona se týká tzv. náhradního řešení, tedy zejména napájení technologických zařízení na mýtných branách prostřednictvím dieselových agregátů. Toto plnění představuje dle Úřadu novou veřejnou zakázku, neboť nebylo obsaženo v původním zadání a zadavatel se zavázal k jeho úhradě. Měl proto zakázku zadat v zadávacím řízení.

Úřad neuložil zadavateli pokutu, protože změny v dodatku č. 1 podstatně neovlivnily pořadí nabídek a ministerstvo předtím, než došlo k faktické realizaci plnění uzavřením druhého dodatku přeneslo související náklady na sdružení KAPSCH.

Předseda Úřadu zamítl všechny námitky dodavatele zakázky, které směřovaly mj. na nicotnost a nepřezkoumatelnost rozhodnutí či nedostatečné zjištění skutkového stavu, a rozhodnutí prvního stupně potvrdil.

Chronologie případu elektronické mýtné u ÚOHS

Prosinec 2005  ÚOHS na základě návrhů společnosti Autostrade a Sdružení Mytia zahájil správní řízení týkající se tendru na elektronické mýtné

26. leden 2007  Úřad vydal dvě prvostupňová rozhodnutí, podle nichž pochybení zadavatele Ministerstva dopravy ČR nemělo vliv na stanovení pořadí nabídek.

14. březen 2006  předseda Úřadu zamítl rozklad společnosti Autostrade a Sdružení Mytia a potvrdil prvostupňová rozhodnutí ve věci mýtného

17. října 2006  Krajský soud v Brně zamítl žalobu společnosti Autostrade proti rozhodnutí Úřadu

1. března 2007  Úřad vydal prvostupňové rozhodnutí, kterým označil tzv. 1. dodatek k zakázce na mýtné za nezákonný

Červenec 2007  Úřad poskytl Ministerstvu dopravy ČR své stanovisko k tzv. 3. dodatku na mýtné, v němž se vyjadřoval k řadě dílčích otázek souvisejících mj. s II. etapou zavádění elektronického mýta

16. srpna 2007  předseda Úřadu zamítl rozklad proti březnovému rozhodnutí o nezákonnosti 1. dodatku

odbor vnějších vztahů ÚOHS

27. července 2020 / Předseda ÚOHS má být odvolán kvůli nezávislému rozhodování o zakázkách ministerstev Koaliční rada dnes bude rozhodovat o tom, zda by měla vláda podat prezidentovi České republiky návrh na odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. Předseda...

23. července 2020 / Vyjádření ÚOHS k dnešním informacím médií ohledně návrhu na odvolání předsedy Úřadu Více než rok trvající veřejně publikované spekulace a mnohdy i nepravdivá a stále se opakující prohlášení v médiích poškozují důvěru v Úřad a jeho předsedu. Úřad i pod tímto...

17. července 2020 / Město Dobříš nezákonně využilo „ in house“ zadání, pokuta činí 500 000 korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zamítl rozklad města Dobříš ve věci veřejné zakázky na zajištění nakládání s komunálními odpady, kterou město realizovalo prostřednictvím...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz